Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

WITAMY NA STRONIE
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W LUBLINIE

Informujemy, że w 2017 r. nastąpiła zmiana tytułów czasopism:
z Annales UMCS sec. E Agricultura
na Agronomy Science
z Annales UMCS sec. EE Zootechnica
na Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
z Annales UMCS sec. EEE Horticultura
na Annales Horticulturae

Przez dwa lata w tych czasopismach oprócz nowego tytułu będzie podawany także stary tytuł
Punktacja ministerialna zostaje zachowana