Bakterie z rodzaju Pseudmonas migula uszkadzające niektóre warzywa
R?ta Tekorien?, Albinas Lugauskas, Milda Vasinauskien?

Streszczenie. Z warzyw przechowywanych w różnych warunkach na pożywkach sztucznych wydzielono 40 patovarów rodzaju Pseudomonas. Po sprawdzeniu właściwości biologicznych bakterii stwierdzono, że są to gatunki P. fluorescens, P. marginalis, P. putida, P. facilis, P. aeruginosa, P. delafieldi, P. cepacia (=Burkholderia cepacia), P. cichorii, P. alcaligenes ir P. gladioli pv. aliicola (=Burkholderia gladioli pv. aliicola). W wyniku przeprowadzonych testów na określenie patogeniczności bakterii stwierdzono, że pięć spośród wyizolowanych okazało się patogenicznymi: P. fluorescens wyizolowana z buw ziemniaka, korzeni marchwi i cebuli, P. marginalis wyizolowana z bulw ziemniaka, P. cepacia, z korzeni marchwi i cebuli, P. cichorii, wyizolowana z korzeni marchwi oraz P. gladioli wyizolowana z cebuli. Wykazano, że niektóre gatunki bakterii mogą być patogeniczne i powodować zgniliznę warzyw. Porażone warzywa mogą być pierwotnym źródłem zakażenia zdrowych warzyw. Nieliczne spośród tych bakterii są chorobotwórcze dla zwierząt i człowieka.

Słowa kluczowe: marchew, ziemniak, cebula, por, burak ćwikłowy kapusta, rzodkiewka, Pseudomonas spp.