Wpływ nawożenia azotem na plon i skład chemiczny cykorii typu radicchio w uprawie na zbiór jesienny
Anita Biesiada, Eugeniusz Kołota

Streszczenie. Cykoria typu radicchio jest warzywem uprawianym podobnie jak sałata, ale charakteryzuje się dłuższym okresem uprawy. Istnieje wiele typów i odmian cykorii radicchio, z których część ma intensywnie czerwony kolor blaszek liściowych oraz białe nerwy. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2005–2007 uprawiano z rozsady cykorię typu radicchio odmiany ‘Indigo’ na zbiór jesienny. Nasiona wysiewano pod koniec czerwca, rośliny sadzono na miejsce stałe w pierwszym tygodniu sierpnia, zaś zbiór główek przeprowadzono w połowie października. Przy zbiorze oceniono plon ogólny i handlowy cykorii, zaś w częściach jadalnych zawartość azotanów, makroskładników, suchej masy, cukrów redukujących i ogółem oraz witaminy C. Największy plon handlowy cykorii w uprawie jesiennej zapewniło nawożenie azotem w dawce 150 kg N∙ha-1 stosowanej w całości przedwegetacyjnie. Intensywne nawożenie azotem sprzyjało większemu nagromadzaniu w częściach nadziemnych azotanów, potasu, wapnia, cukrów redukujących i ogółem oraz witaminy C.

Słowa kluczowe: metoda nawożenia, dawka N, jakość plonu, wartość odżywcza, azotany