Wpływ zimowania roślin na jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.)
Robert Gruszecki, Andrzej Sałata

Streszczenie. Pietruszka korzeniowa należy do warzyw które mogą zimować w polu. Jednym z czynników wpływających na zimotrwałość roślin jest dobór odmiany. W doświadczeniu badano zależność pomiędzy przezimowaniem roślin i zmianami zachodzącymi w strukturze plonu uzyskanego wiosną, w porównaniu z zebranym przed nastaniem zimy, a odmianą pietruszki korzeniowej. Spośród roślin badanych odmian najlepiej warunki panujące zimą znosiły ‘Bubka’, ‘Ołomuńcka’ i ‘Vistula’. Plon zebrany wiosną, w porównaniu z otrzymanym jesienią, nie był uzależniony od przezimowania roślin. Przesunięcie terminu zbioru na wiosnę wpływało na zmniejszenie wielkości uzyskiwanych plonów. Spośród badanych odmian jedynie rośliny ‘Vistula’, ‘Eagle’ i ‘Ołomuńcka’ wytwarzały wiosną większy plon handlowy korzeni. W plonie zebranym wiosną więcej było korzeni handlowych I klasy (Ø 30–60 mm), a mniej małych (Ø < 20 mm). Większy był też udział korzeni rozwidlonych i z objawami chorobowymi. Zimowanie roślin powodowało zmniejszenie wielkości plonu liści przy jednoczesnej poprawie jego jakości handlowej.

Słowa kluczowe: odmiana, korzenie, liście, struktura plonu, korzenie rozwidlone, korzenie z objawami chorobowymi