Grzyby porażające cynię wytworną (Zinnia elegans Jacq.) z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny
Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk

Streszczenie. Ziania elegans polecana jest głównie do uprawy na kwiat cięty oraz na rabatach. Ta roślina ozdobna porażana jest przez: wirusy, bakterie, fitoplazmy i różne gatunki grzybów. Prezentowane badania przeprowadzono w 2006 r. w trzech lokalizacjach woj. lubelskiego: w okolicach Zamościa, w okolicach Krasnegostawu i w okolicach Opola Lubelskiego. Objęto nimi 3 odmiany cynii wytwornej (Golden Dawn, Lawa, Scarlet Flame) należące do grupy daliowatych oraz materiał mieszany odmian. Po 6 tygodniach od wysiewu przeprowadzono ocenę zdrowotności siewek. Udział siewek z objawami chorobowymi wahał się od 7 do 44%. Główną przyczyną porażenia korzeni w stadium siewki okazały się gatunki F. equiseti i S. sclerotiorum. Z chorych siewek w znacznych ilościach uzyskiwano także B. cinerea i F. culmorum oraz A. alternata. Badania podatności siewek analizowanych odmian i materiału mieszanego cynii wytwornej na porażenie przez B. cinerea oraz F. avenaceum, F. culmorum i F. equiseti przeprowadzono w fitotronie. Uzyskane wyniki potwierdziły szczególnie dużą szkodliwość dla siewek cynii wytwornej gatunków B. cinera i F. equiseti, którą można zmniejszyć wprowadzając do uprawy odmiany mniej podatne, jednak takiej właściwości nie wykazywała żadna z badanych odmian cynii wytwornej, jedynie materiał mieszany odmian.

Słowa kluczowe: zdrowotność, siewki, patogeniczność, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum