Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru
Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Mikołaj Knaflewski, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak

Streszczenie. Temperatura jest czynnikiem, który silnie wpływa na wielkość i jakość plonu brokuła. Determinuje również termin zainicjowania róży, wpływając przez to na długość okresu wegetacji. Doświadczenie, którego celem była ocena wpływu temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od zainicjowania róży do początku i końca zbiorów oraz długość okresu zbiorów, przeprowadzono w latach 1997–1999. W każdym roku prowadzenia doświadczenia rozsadę brokuła odmiany ‘Fiesta’ wysadzano w czterech terminach: kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. Fazę inicjacji róży określono na podstawie analizy preparatów mikroskopowych. Największy plon ogólny uzyskano, gdy posadzono rośliny w maju i czerwcu, a największy plon handlowy przy sadzeniu roślin w maju. Stwierdzono wyższą zależność między sumą i średnią dobową temperaturą powietrza w okresie od inicjacji do początku i końca zbiorów, a średnią masą róży handlowej niż między temperaturą a wielkością plonu ogólnego. Najwyższą zależność stwierdzono między średnią dobową temperaturą powietrza, a liczbą dni od inicjacji do ostatniego zbioru.

Słowa kluczowa: Brassica oleracea var. italica, warunki wzrostu, faza generatywna, termin zbioru