13-21
Wpływ terminu uprawy oraz rozsawy roślin na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.)
Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo

Streszczenie: W latach 2006–2008 przeprowadzono doświadczenie, w którym oceniono plonowanie endywii włoskiej odmiany ‘Blonda a cuor pleno’ (z grupy eskariola) uprawianej w warunkach Pomorza Zachodniego. W badaniach porównywano cztery terminy uprawy endywii (z wysiewu nasion 10, 20 i 30.06 oraz 10.07). Stosowano dwie rozstawy roślin: 40 × 25 i 40 × 35 cm. Istotnie największy plon rozet liściowych zebrano z wysiewu nasion 30.06. Stosowanie wysiewu nasion 10.06 przyczyniło się natomiast do uzyskania rozet o największej masie jednostkowej. Z tego terminu uprawy uzyskano jednak mniejszy plon handlowy z powodu przedwczesnego tworzenia organów generatywnych pod wpływem długiego dnia. Wykazano istotnie większy plon rozet o największej masie i średnicy z sadzenia rozsady 40 × 25 cm.

Słowa kluczowe: eskariola, uprawa polowa, zagęszczenie roślin, wielkość i jakość plonu