145-153
Skład chemiczny i działanie przeciwutleniające pustynnika okazałego (Eremurus spectabilis)
Murat Tosun, Sezai Ercisli, Hakan Ozer, Metin Turan, Taskin Polat, Erdogan Ozturk, Huseyin Padem, Hasan Kilicgun

Streszczenie. Eremurus spectabilis używany jest w Turcji jako warzywo, zwłaszcza w regionie Wschodniej Anatolii. W niniejszej pracy przeanalizowano wartość odżywczą i właściwości przeciwutleniających ośmiu roślin E. spectabilis z różnych obszarów uprawowych. Wyniki wykazały, że pomiędzy próbkami wystąpiły znaczące różnice we wszystkich powyższych parametrach. Średnie wartości badanych parametrów wynosiły: 86,62–91,35% dla zawartości wody, 4,78–5,15 dla pH; 0,42–0,70% dla kwasowości oraz 0,61–1,11% dla zawartości popiołu. Badania właściwości przeciwutleniających z wykorzystaniem strącania oczyszczającego wolnych rodników 2-difenylo-1-pikryhydrazylem (DPPH) oraz próby z β-karotenem/kwasem linoleinowym wykazały, że wyciągi z E. spectabilis mają silne zdolności przeciwutleniające. W systemach DPPH i β-karo­tenowych/z kwasem linoleinowym wartości średnie wynosiły odpowiednio 73.69 μg wyciągu . ml-1 i 94,56%. Średnia ogólna zawartość fenoli w próbkach wynosiła 223 mg GAE . 100 g-1 św.m. Stwierdzono, że zawartość białka, K, Ca, Mg, Fe i Cu w roślinach gatunku E. spectabilis jest wyższa niż w innych powszechnie wykorzystywanych warzywach. Wyniki sugerują, że E. spectabilis może być cennym źródłem przeciwutleniaczy, fenoli i związków mineralnych.

Słowa kluczowe: Eremurus spectabilis, pustynnik okazały, działanie przeciwutleniające, skład chemiczny