15-26
Plon jako wskaźnik postępu w produkcji pieczarek Agaricus bisporus (Lange, Sing)
Marian Gapiński, Wanda Woźniak, Joanna Murawska, Mirosława Ziombra

Streszczenie. Wysokość ogólna plonu pieczarek zależy od ilości i jakości podłoża. Przedstawione wyniki dotyczą udziału poszczególnych klas jakości pieczarek w plonie ogólnym. Praca prezentuje wyniki masy klas plonu pieczarek w okresie czterech lat badań w zależności od miesięcy. Wszystkie oceniane okresy uprawy, niezależnie od lat badań i miesięcy w roku, były zróżnicowane pod względem wielkości oraz jakości uzyskanego plonu. Największy wzrost plonu w kolejnych dalszych uprawach wykazywały pieczarki klasy Ex. Wyniki dowodzą, że kierunek rozwoju produkcji pieczarek był coraz bardziej efektywny, ale jego stopień postępu mało intensywny, ponieważ w okresie badań plon klasy Ex wzrósł o 132%, ale nadal jest stosunkowo duży udział pieczarek klas gorszej jakości.

Słowa kluczowe: pieczarki, klasy plonu, okresy uprawy