57-67
Obfitość kwitnienia i wydajność pyłkowa Ligularia clivorum Maxim. i Ligularia przewalskii Maxim.
Anna Wróblewska, Ernest Stawiarz

Streszczenie. Rodzaj Ligularia skupia gatunki uprawiane w ogrodach przydomowych i na rabatach jako atrakcyjne rośliny ozdobne. W okresie kwitnienia ich koszyczki kwiatowe mogą dostarczać pokarmu pyłkowego dla zapylaczy. W latach 2004–2008 badano intensywność kwitnienia oraz pylenia dwu gatunków Ligularia jako źródeł pożytku pyłkowego dla owadów. W warunkach Lublina początek kwitnienia L. clivorum przypada w drugiej połowie lipca, L. przewalskii już w ostatnim tygodniu czerwca. W zależności od gatunku i czynników pogody, okres kwitnienia L. clivorum trwał 48–67 dni, L. przewalskii od 29 do 38 dni. W kwiatostanach typu koszyczka znajdują się u obu taksonów kwiaty języczkowate żeńskie i rurkowate obupłciowe. Masa pyłku wytworzona przez 10 kwiatów L. clivorum była prawie dwukrotnie wyższa niż u L. przewalskii. Wydajność pyłkowa z jednostki powierzchni osiągnęła dla tych taksonów odpowiednio 6,92 g·m-2 i 1,53 g·m-2.

Słowa kluczowe: Asteraceae, kwitnienie, wydajność pyłkowa