Zoran Keserović, Biserka Milić, Slavko Kevrešan, Nenad Magazin, Marko Dorić
The Effect of Naphthenic Acids (NAs) on the Response of ‘golden delicious’ and ‘fuji’ Apple Trees on Chemical Thinning With NAA
Wpływ kwasu naftenowego (NAs) na reakcję jabłonı golden delıcıous’ ı ‘fujı’ na chemıczne przerzedzanıe za pomocą NAA

Streszczenie. NAA (kwas naftylooctowy) nierównomiernie przerzedza owoce jabłoni jeśli chodzi o zawiązki i masę oraz może spowodować małe i źle uformowane owoce. Odnosząc się do działania hormonalnego, właściwości substancji powierzchniowo czynnych oraz wpływu kwasu naftenowego (Nas) na metabolizm auksyn w tkance roślinnej, to zakłada się, że reakcję na przerzedzanie oraz rozmiar można polepszyć poprzez dodanie NAs do NAA do chemicznego przerzedzania jabłek. Celem badania była ocena skuteczności przerzedzania mieszaniny NAA i NAs u dwóch komercyjnie hodowanych odmian jabłoni: ‘Golden Delicious’ oraz ‘Fuji’, o których wiadomo, że reagują różnie na zastosowanie NAA. Zastosowano następujące zabiegi podczas 3-letniego okresu badań (2010–2012): 10 mg∙L-1 NAA, 10 mg∙L-1 NAA + 1,56 mg∙L-1 NAs, 20 mg∙L-1 NAA, 20 mg∙L-1 NAA + 3,12 mg∙L-1 NAs oraz kontrola bez zabiegów. Dodatek NAs do NAA nie zmienił skuteczności NAA w zmniejszaniu zawiązków, natomiast istotnie zwiększył masę owoców w porównaniu z zastosowaniem samego NAA w dwóch z trzech lat doświadczenia. NAs regulował wpływ NAA na masę owoców odmiany ‘Fuji’ poprzez opóźnianie wzrostu owoców i podwyższenie liczby małych owoców w porównaniu z zastosowaniem samego NAA.
Słowa kluczowe: kwas naftylooctowy, zawiązek, plon, masa owoców, jakość owoców