Mirosław Korzeniowski, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Magdalena Ptaszek, Tomasz Lipa, Piotr Baryła The Possibilities of Using Chemical Agents for Protection of Lawson Cypress (Chamaecyparis lawsoniana) Against Phytophthora cinnamomi
Możlıwość wykorzystanıa środków chemıcznych w ochronıe cyprysıka lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) przed Phytophthora cinnamomi

Streszczenie. Celem badań była ocena przydatności siedmiu fungicydów w ochronie cyprysika Lawsona przed Phytophthora cinnamomi.W warunkach laboratoryjnych aktywność testowanych środków oceniono na podstawie wzrostu Phytophthora cinnamomi na pożywce zawierającej fungicydy oraz wielkości nekrozy indukowanych pędów cyprysika. W badaniach polowych oceniono stopień porażenia roślin posadzonych w zakażonym podłożu. Z badań laboratoryjnych wynika, że najwyższą skutecznością w ograniczaniu rozwoju Phytophthora cinnamomi odznaczał się Acrobat MZ 69 WG i Infinito 687,5 S.C. W badaniach polowych całkowite ograniczenie porażenia cyprysika przez P. cinnamomi uzyskano po zastosowaniu dwuskładnikowych, zawierających chlorowodorek propamokarbu (Infinito 687,5 SC i Previcur Energy 840 SL), fos etyl glinowy (Mildex 711,9 WG i Previcur Energy 840 SL) lub mankozeb połączony z metalaksylem (Ridomil Gold 68 WG) środków ochrony. Wykazano różnice w skuteczności badanych środków w zależności od metody aplikacji. Większą skuteczność uzyskano przez podlewanie niż przez wykonanie opryskiwań nalistnych tymi samymi środkami.
Słowa kluczowe: chemiczna ochrona roślin, iglak rośliny ozdobne, patogeny roślin