Ernest Stawiarz, Anna Wróblewska
Flowering Phenology of Weigela florida Bunge and the Ef-fect of Color Change in its Flowers on the Behavior of Visiting Insects
Fenologia kwitnienia Weigela florida bunge i wpływ zmiany barwy jej kwiatów na behawioryzm owadów wizytujących

Streszczenie. W latach 2007–2009 prowadzono badania nad biologią i obfitością kwitnienia Weigela florida Bunge oraz nad wpływem zmiany barwy jej kwiatów na behawioryzm owadów zapylających. W warunkach klimatycznych południowo-wschodniej Polski kwitnienie badanego taksonu rozpoczynało się na początku drugiej dekady maja i trwało od 4,5 do 7 tygodni. Pojedyncze kwiaty W. florida żyły średnio 6,5 dnia. Wśród owadów wizytujących kwiaty Weigela florida dominowały trzmiele, mniej licznie odwiedzały je pszczoły miodne. Stwierdzono zróżnicowane zainteresowanie owadów oblotem kwiatów w różnym wieku. Zapylacze częściej odwiedzały kwiaty młode o jasnoróżowej barwie płatków korony z żółtą lub pomarańczową plamką w gardzieli, omijały zaś kwiaty starsze, ciemnoróżowego koloru z czerwoną lub czerwono-karminową plamką wskaźnikową.

Słowa kluczowe: Weigela, kwitnienie, zmiana barwy kwiatów, behawioryzm owadów