Nazan Korkmaz, Mehmet Atilla Askin, Sezai Ercisli, Volkan Oka-tan
Foliar Application of Calcium Nitrate, Boric Acid and Gib-berellic Acid Affects Yield and Quality of Pomegranate (Punica granatum L.)
Wpływ dolistnego zastosowania azotanu wapnia, kwasu borowego i kwasu giberelinowego na plon
i jakość granatu

Streszczenie. W komercyjnym sadzie badano wpływ dwóch dawek azotanu wapnia
(2 i 4%), kwasu borowego (1,5 i 3%) i kwasu giberelinowego  (50 i 75 ppm) na plon, cechy owoców, pękanie i poparzenia słoneczne granatu odmiany Hicaznar. Azotan wapnia, kwas borowego oraz GA3 zastosowano podczas kwitnienia i miesiąc po kwitnieniu. Plon owoców wzrósł przy obydwu dawkach azotanu wapnia i kwasu borowego w pierwszym roku, a dawka GA3 50 ppm miała pozytywny wpływ w drugim roku. W pierwszym roku wszystkie zabiegi podnosiły średnią masę owoców, natomiast w drugim roku tylko 2% azotan wapnia i 3% kwas borowy okazały się skuteczne. Zabiegi 3% kwasem borowym zmniejszały pękanie owoców w pierwszym roku, a w drugim roku wszystkie zabiegi zmniejszały pękanie, natomiast najlepsze rezultaty osiągnięto po zastosowaniu GA3 i azotanu wapnia. Zastosowanie 4% azotanu wapnia zmniejszało poparzenie słoneczne owoców granatu, a zastosowanie 2% azotanu wapnia zwiększało całkowitą ilość rozpuszczalnych związków stałych.
Słowa kluczowe: pękanie owoców, oparzenie słoneczne, witamina C