Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2002
ZESZYT 2002

 
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
Przedplonowe nawozy zielone a zawartość witaminy C i białka w buraku ćwikłowym
Forecrop green manures in relation to vitamin C and protein content in red beet

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Renata Matraszek, Maria Szymańska, Małgorzata Wróblewska
Effect of nickel on yielding and mineral composition of the selected vegetables
Wpływ niklu na plonowanie i skład mineralny wybranych warzyw

Read abstract
Czytaj streszczenie

 

Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha,
Monika Bełkot

Wpływ mikroorganizmów antagonistycznych na ograniczanie porażenia soi przez grzyby chorobotwórcze przeżywające w glebie
The influence of the antagonistic fungi on limiting of soybean infections by the soilborne pathogenic fungi

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta, Alina Pastucha
Efektywność ochronnego działania chitozanu w ograniczaniu chorób grzybowych soi
The protective effect of chitosan in limiting fungi diseases of soybean

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Romualda Jabłońska-Ceglarek, Jolanta Franczuk
Alternatywne formy nawożenia organicznego w uprawie kapusty głowiastej białej
Alternative kinds of organic fertilization of white cabbage

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Magdalena Gantner, Bożenna Jaśkiewicz
Beetles (Coleoptera) occurring on hazel (Corylus L.) in different habitat conditions
Chrząszcze (Coleoptera) występujące na leszczynie (Corylus L.) w różnych warunkach siedliskowych

Read abstract
Czytaj streszczenie