Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2002
ZESZYT 1(2) 2002

 

Radosław Kowalski
Ocena zawartości oleanozydów w organach nadziemnych i podziemnych rożnika przerośniętego Silphium perfoliatum L.
Evaluation of oleanosides content in above and underground organs of Silphium perfoliatum L.

pdf

 
 
 

Irena Olszewska-Kaczyńska, Henryk Chmiel
Charakterystyka barwników i ich rozmieszczenie w kwiatach zwartnicy chmiela (Hippeastrum × chmielii Chm.)
Characteristics and distribution of pigments in flowers of the new interspecific hybrid Hippeastrum × chmielii

 
 
 

Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
Wpływ różnych form nawożenia organicznego na plonowanie i skład chemiczny kapusty głowiastej białej
Influence of different forms of organic fertilization on cropping and chemical composition of white cabbage

 
 
 

Janina Błażej, Agata Tekiela
Występowanie grzybów pasożytniczych i konkurencyjnych dla pieczarki (Agaricus bisporus (Lange) Sing) w różnych podłożach i okrywie
The occurence of pathogenic and competitive to common mushroom (Agaricus bisporus Lange) Imbach in different compost and casing

 
 
 

Justyna Lema-Rumińska, Małgorzata Zalewska
Ocena ploidalności mutantów chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) uzyskanych w wyniku mutagenezy indukowanej in vitro i in vivo promieniowaniem jonizującym
Evaluation of ploidy in chrysanthemum mutants (Dendranthema grandiflora Tzvelev) obtained in mutagenesis induced in vitro and in vivo by ionizing radiation

 
 
 

Brygida Wierzbicka, Marzena Kuskowska
Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach
The effect of some factors on the vitamin C content in vegetables

 
 
 

Brygida Wierzbicka, Joanna Majkowska
Wpływ hydrożeli na zawartość niektórych składników sałaty masłowej uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym
The effect of hydrogels on the concentration of some components in lettuce cv. charlene grown in an unheated film tunnel

 
 
 

Beata Szwejkowska
Wpływ nawożenia azotowego i odmiany na zawartość azotanów w zgrubieniach selera korzeniowego po zbiorze i przechowywaniu
The influence of a nitrogen fertilisation and variety on the nitrates content of in the root's swellings of a celeriac after harvest and storage

 
 
 

Małgorzata Zalewska, Marek Jerzy
Ocena przydatności różnych odmian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) do kształtowania pokroju typu sombrero
Evaluation of different cultivars of chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev) for shape the sombrero-type habit

 
 
 

Beata Głowacka
Wpływ barwy światła na ukorzenianie sadzonek pędowych pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)
Effect of the light colour on the rooting of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) shoot cuttings

 
 
 
Beata Głowacka
Wpływ barwy światła na wzrost rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)
Effect of light colour on the growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) transplant