Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2003
zeszyt 2(1) 2003

 

Zbyszek K. Blamowski, Władysław Michałek, Irena Rukasz
Wpływ stresu mechanicznego na wymianę gazową oraz wzrost roślin rzodkiewki zwyczajnej i rzepaku jarego
Effect of mechanical stress on gas exchange and growth radish and rapeseed plants

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Jan Dyduch, Agnieszka Najda
Zależność między liczbą cebulek powietrznych w baldachu macierzystym czosnku strzałkującego (Allium sativum L.) a cechami morfologicznymi i jakością wyrosłych z nich roślin
The dependence on the number of air bulbils in the maternal umbel of winter garlic (Allium sativum L.) and morphological features and quality of grown up plants

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
Wpływ następczy przedplonowych nawozów zielonych na plonowanie oraz zawartość suchej masy i cukrów w buraku ćwikłowym
Influence of green manures on the quantity and quality of the yield of Red beet

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Romualda Jabłońska-Ceglarek, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk
Nawożenie organiczne i wapnowanie gleby a zawartość ołowiu w warzywach
Organic fertilization and liming of soil versus lead content in vegetables

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marek Jerzy
Wpływ przemiennego fotoperiodu na kwitnienie gałązkowych odmian chryzantem uprawianych pod osłonami
Effect of short day interruption on flowering of spray chrysanthemum cultivars under protection

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Alina Pastucha
The effect of dressing zaprawa Oxafun T on the quantitative and qualitative composition of rhizosphere microorganisms of runner bean and soybean
Oddziaływanie zaprawy Oxafun T na skład ilościowy i jakościowy mikroorganizmow ryzosferowych fasoli wielokwiatowej oraz soi

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Elżbieta Patkowska
The effect of phyllosphere microorganisms on the healthiness of aboveground parts of soybean (Glycine max (L.) Merrill)
Wpływ mikroorganizmów fyllosferowych na zdrowotność organów nadziemnych soi (Glycine max (L.) Merrill)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Mieczysław Czekalski, Marek Jerzy
Rozmnażanie piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora Pall.) za pomocą odkładów pionowych
Propagation of Peonia lactiflora with vertical layers

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Beata Janowska, Marek Jerzy
Wpływ kwasu giberelinowego na jakość ciętych liści Cantedeskii elliota (Zantedeschia elliottiana /W. Wats./ Engl.)
Effect of gibberellic acid on the quality of cut leaves of Zantedeschia elliottiana (W. Wats.) Engl.

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Bożenna Jaśkiewicz
Occurrence of aphids on Cornus alba L.
Mszyce występujące na Cornus alba L.

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Elżbieta Kaczmarska
Żywotność pyłku i wiązanie nasion u wybranych odmian truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
Pollen viability and set of seeds in selected strawberry cultivars (Fragaria × ananassa Duch.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
   
Monika Grzeszczuk, Joachim Falkowski, Barbara Jakubowska
Ocena jakości owoców trzech krajowych odmian patisona
The estimation of fruit quality of three local patisson cultivars
Czytaj streszczenie
Read abstract