Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2003
zeszyt 2(2) 2003

 
Piotr Chohura, Andrzej Komosa
Nutrition status of greenhouse tomato grown in inert media. Part I. Macroelements
Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych. Cz. I. Makroelementy

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie

 

Piotr Chohura, Andrzej Komosa
Nutrition status of greenhouse tomato grown in inert media. Part II. Microelements
Stan odżywienia pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych. Cz. II. Mikroelementy

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Regina Dębicz
Częstość stosowania kwiatów ciętych do dekoracji grobów na cmentarzach we Wrocławiu
The frequency of applying of cut flowers to decorate graves in cemeteries in Wrocław

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Jerzy Hetman, Marta Joanna Monder
Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych
The influence of quality of the rootstocks and scions on results of budding two rose cultivars from the floribundas group

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Iwona Kowalska
Pobranie azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu oraz wody w różnych okresach wzrostu pomidora uprawianego w systemie CKP przy zróżnicowanych poziomach siarczanów w pożywce
Nutrient and water uptake in different stages of maturity of greenhouse tomato grown on NFT at different sulphate levels in nutrient solution

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Ewa Król, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska
Możliwość ograniczania wzrostu grzybów patogenicznych dla leszczyny przez bakterie antagonistyczne
The possibilities of limiting some pathogenes of hazel by antagonistic bacteria

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Albinas Lugauskas, J?rat? Repečkien?, Nobertas Uselis, Albina Birut? Rašinskien?
Problems of a longtime strawberry growing in one plot
Problem długotrwałego uprawiania truskawki na jednym polu

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Maria Piskornik
Improving Christmas rose (Helleborus niger L.) young plants production
Usprawnianie produkcji rozsady ciemiernika białego (Helleborus niger L.) z nasion

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski
Drip irrigation system as a factor for drought mitigation in vegetable growing on sandy soils in the region of Bydgoszcz
Nawadnianie kroplowe jako czynnik łagodzący suszę w uprawie warzyw na glebach piaszczystych w regionie bydgoskim

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Grażyna Zawiślak
Ocena plonowania szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) w drugim roku uprawy
Estimation of yield of sage (Salvia officinalis L.) in the second year of cultivation

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Andrzej Borowy, Agnieszka Zygarlicka
Evaluation of three herbicides for weed control in Carthamus tinctorius L., Helichrysum bracteatum Willd., Helipterum roseum Benth. and Lonas annua Vines et Druce crops
Ocena przydatności trzech herbicydów do zwalczania chwastów w uprawie, krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.), kocanek ogrodowych (Helichrysum bracteatum Willd.), suchlinu różowego (Helipterum roseum Benth.) i lonasa rocznego (Lonas annua Vines et Druce)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Agnieszka Lis-Krzyścin, Janina Ostrowska, Irena Wacławska
Rozpuszczanie fosforu nieorganicznego w zróżnicowanych warunkach aktywności biologicznej gleby
Solubility of inorganic phosphorus from glassy fertilizer under different biological activity of soil

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Henryk Ratajkiewicz
Skuteczność wybranych fungicydów w ochronie róży przed mączniakiem prawdziwym (Sphaerotheca pannosa var. Rosae) w zależności od ilości cieczy użytkowej oraz jakości wody użytej do jej przygotowania
Effectiveness of selected fungicides in the protection of rose against powdery mildew (Sphaerotheca pannosa var. Rose) depending on the volume of tank mixture and the quality of water used for its preparation

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Skupień
Ocena wybranych cech jakościowych świeżych i mrożonych owoców sześciu odmian truskawki
Estimation of chosen quality traits of fresh and frozen fruit of six strawberry cultivars

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Józef Nurzyński, Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz
Przydatność podłoża z piasku w uprawie pomidora szklarniowego
The value of sand as a substrate for growing of greenhouse tomato

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Stanisława Szczepaniak, Piotr Czuchaj
Wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy concerto w zależności od terminu uprawy
Growth and flowering of heterosis cultivars of persian cyclamen (Cyclamen persicum Mill.) concerto group depending on cultivation term

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Karczmarz, Halina Laskowska
Ocena skuteczności wybranych herbicydów w uprawie czarnuszki damasceńskiej (Nigella damascena L.)
z przeznaczeniem na susz

Evaluation of the efficiency of herbicides selected in the cultivation of (Nigella damascena L.) for dried bouquets

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Karczmarz, Halina Laskowska
Badania nad optymalnym terminem i zagęszczeniem siewu nasion lonasu rocznego (Lonas annua (L.) Vines et Druce) bezpośrednio do gruntu w uprawie na suche bukiety
Studies on the optimum sowing date and sowing density of the Lonas annua (L.) Vines et Druce sown directly into the ground and cultivated for dried bouquets

Czytaj streszczenie
Read abstract
   

Ruta Tekoriene, Albinas Lugauskas, Milda Vasinauskiene
Bacteria of the Pseudomonas migula genus on stored vegetables
Bakterie z rodzaju Pseudmonas migula uszkadzające niektóre warzywa

Read abstract
Czytaj streszczenie