Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2004
zeszyt 3(2) 2004

 
Anita Woźny, Marek Jerzy
Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5°C.
Effect of light color on the quality of tulips forcing by +5° method

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Jerzy Hetman, Marta Joanna Monder
Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów
The influence of ripeness of scions and bud place on shoot on the quality of the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars Part I. Growth parameters of the obtained shrub roses

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Jerzy Hetman, Marta Joanna Monder
Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część II. Jakość krzewów
The influence of ripeness of scions and bud place on shoot on the quality of the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Ewa Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak
Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.)
Pathogenicity of Fusarium spp. to lemon balm (Melissa officinalis L.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marek Jerzy, Włodzimierz Breś, Piotr Pawlak
Doświetlanie asymilacyjne chryzantem uprawianych w doniczkach w warunkach deficytu usłonecznienia
Supplementary lighting of pot chrysanthemums cultivated under low level of real insolation

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Marek Jerzy, Włodzimierz Breś, Piotr Pawlak
Wpływ doświetlania na stan odżywienia chryzantem uprawianych w okresie naturalnego niedoboru światła
Effect of supplementary lighting on nutritional status of chrysanthemums grown in the period of natural light deficit

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder, Mariusz Wachowicz, Aleksandra J. Łukaszewska
Senescence of cut leaves of Zantedeschia aethiopica and Z. elliottiana. Part I. Chlorophyll degradation
Starzenie ciętych liści Zantedeschia aethiopica
i Z. elliottiana. Część I. Rozkład chlorofilu

 

Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Mariusz Wachowicz, Aleksandra J. Łukaszewska
Senescence of cut leaves of Zantedeschia aethiopica and Z. elliottiana. Part II. Free amino acids accumulation in relation to soluble protein content
Starzenie ciętych liści Zantedeschia aethiopica i Z. elliottiana. Część II. Akumulacja wolnych aminokwasów a zawartość białek rozpuszczalnych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Ewa Król, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska
Bakterie uszkadzające owoce leszczyny (Corylus avellana L.) uprawianej w południowo-wschodniej Polsce
Bacteria damaging the fruit of hazel (Corylus avellana L.) cultivated in South-East Poland

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Karczmarz, Halina Laskowska
Kwitnienie i jakość kwiatostanów lonasu rocznego (Lonas annua (L.) Vines et Druce) w zależności od sposobu uprawy
The flowering and inflorescence qualities of the (Lonas annua (L.) Vines et Druce) cultivated for dry material in relation seedling time and norm of sowing

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Wiesław Mądry, Paweł Krajewski, Stanisław Pluta, Edward Żurawicz
Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej
Multivariate analysis of breeding value and genetic divergence in blackcurrant (Ribes nigrum L.) varieties detected by general combining ability effects

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Waldemar Treder, Tadeusz Olszewski
Ocena wpływu sposobu nawożenia na zawartość azotu w liściach jabłoni
The estimation of the influence of the way of fertilization on the content of nitrogen in the leaves of apple trees

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Paweł Wójcik
Effect of boron fertilization on vigor, yielding and fruit quality of "Jersey" highbush blueberry
Wpływ nawożenia borem na wzrost, plonowanie oraz jakość owoców borówki wysokiej odmiany Jersey

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Elżbieta Jolanta Bielińska, Agnieszka Głowacka
Zawartość mineralnych form azotu w glebie sadu jabłoniowego w zależności od metody jej pielęgnacji
The mineral nitrogen content in the soil of an apple orchard in relation to the soil treatment applied

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Jacek Lewko, Kazimierz Ścibisz, Andrzej Sadowski
Mineral element content in the leaves of rootstocks used for pears and of maiden trees budded on them
Zawartość niektórych składników mineralnych w liściach podkładek dla gruszy i w liściach okulantów na nich uszlachetnionych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Dariusz Wrona
Wzrost, owocowanie i zawartość n w liściach jabłoni "Jonagored" w zależności od jesiennego nawożenia azotem i podkładki
Growth, cropping and leaf n content in 'Jonagored' apple trees depending on nitrogen fertilisation in autumn and rootstock

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Mirosław Kobierski
Zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w glebach sadów jabłoniowych w 27. i 30. roku ich użytkowania
Copper, zinc, manganese and iron concentrations in soils of 27 and 30-year-old apple tree orchards

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha
Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych
Influence of biopreparations on growing and development of some pathogenic fungi

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Janusz Andziak, Kazimierz Tomala, Andrzej Sadowski, Romuald Dziuban
Stan odżywienia składnikami mineralnymi i zdolność przechowalnicza jabłek "Šampion" w zależności od podkładki
Nutritional status and quality of "Šampion" apples depending on rootstock

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Janusz Kalbarczyk
Wpływ wybranych dodatków do podłoża na jakość owocników Lentinula edodes (Berg.) Sing.
Effect of some supplements added to cultivation medium on fruit bodies quality of Lentinula edodes

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Dorota Pawłowska, Ewa Żmuda, Justyna Wieniarska
Wpływ przedplonu na plonowanie truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
The effect of forecrops on the strawberry yielding

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Eugeniusz Pacholak, Marcin Zachwieja, Zofia Zydlik
Effect of nitrogen fertilization on the content of mineral components in soil, leaves and fruits of 'Šampion' apple trees
Wpływ nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w glebie, liściach i owocach jabłoni odmiany Šampion

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder, Mariusz Wachowicz, Alexandra J. Łukaszewska
Senescence of cut leaves of Zantedeschia aethiopica and Z. elliottiana. Part III. The reducing sugars content
Starzenie ciętych Liści Zantedeschia aethiopica i Z. elliottiana. Część III. Zawartość cukrów redukujących

 

Alicja Świstowska, Danuta Kozak
Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzonek i adaptację roślin Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. I. W kulturze in vitro
The influence of auxins on the rooting of microcuttings and acclimatization of plants of Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Part I. In in vitro culture

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Alicja Świstowska, Jerzy Hetman
Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzonek i adaptację roślin Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. II. Następczy wpływ w uprawie szklarniowej
The influence of auxins on the rooting of microcuttings and acclimatization of plants of Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Part II. The consequent influence in the greenhouse cultivation

Czytaj streszczenie
Read abstract