Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2006
zeszyt 5(1) 2006

 
Zbigniew Jarosz
Effect of differents types of potassium fertilization on the yielding of greenhouse tomatoes grown in various substrates
Wpływ rodzaju nawożenia potasowego na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w różnych podłożach

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Zbigniew Jarosz
Effect of differents types of potassium fertilisation on the chemical composition of leaves and fruits of greenhouse tomatoes grown in various substrates
Wpływ rodzaju nawożenia potasowego na skład chemiczny liści i owoców pomidora uprawianego w różnych podłożach

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Katarzyna Skupień
Evaluation of chemical composition of fresh and frozen blueberry fruit (Vaccinium corymbosum L.)
Ocena składu chemicznego świeżych i mrożonych owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Sylwia Nesterowicz, Danuta Kulpa, Katarzyna Moder, Jadwiga Kurek
Micropropagation of an old specimen of common lilac (Syringa vulgaris L.) from the dendrological garden at Przelewice
Mikrorozmnażanie starego okazu lilaka zwyczajnego (Syringa vulgaris L.) z ogrodu dendrologicznego w Przelewicach

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Anna Kocira, Halina Laskowska
Influence of herbicides and organic mulches on yield and quality of flowers of Acidanthera bicolor var. murielae Perry
Wpływ herbicydów i ściółek organicznych na plon i jakość kwiatów acidantery dwubarwnej odm. murielae

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Piotr Baryła, Magdalena Kapłan
The effect of stocks on the quality of young trees and the nursery efficiency of cherry trees cv. "Łutówka"
Wpływ podkładek na jakość okulantów i wydajność szkółki wiśni odmiany "Łutówka"

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Renata Nurzyńska-Wierdak
The effect of nitrogen fertilization on yield and chemical composition of garden rocket (Eruca sativa Mill.) in autumn cultivation
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na plon i skład chemiczny liści rokietty siewnej (Eruca sativa Mill.) w uprawie jesiennej

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Kozak
The effect of growth retardants applied in vitro on the acclimatization and growth of Tibouchina urvilleana Cogn. in vivo
Wpływ retardantów wzrostu zastosowanych in vitro na aklimatyzację i wzrost Tibouchina urvilleana Cogn. w warunkach in vivo

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta, Tadeusz Kęsik
Pathogenic soilborne fungi of onion cultivated after cover crops: spring rye and common vetch
Grzyby pategoniczne dla cebuli zasiedlające glebę po uprawie roślin okrywowych - żyta jarego i wyki jarej

Czytaj streszczenie
Read abstract
 
Magdalena Kapłan, Piotr Baryła
The effect of growth regulators on the quality of two-year-old apple trees of "Šampion" and "Jonica" cultivars
Wpływ regulatorów wzrostu na jakość drzewek dwuletnich jabłoni odmiany "Szampion" i "Jonica"
Czytaj streszczenie
Read abstract