Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2006
zeszyt 5(2) 2006

 
Małgorzata Cieciora, Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak
The effect of fertilizers on growth and flowering of heterosis cultivars of Cyclamen persicum Mill. from Halios group
Wpływ nawozów na wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Halios

pdf

Czytaj streszczenie
Read abstract

 

Katarzyna Kmieć
Dynamics of number of Metopolophium dirhodum (Walk.) (Hemiptera, Aphididae) occurring on shrubs of roses in Lublin
Dynamika liczebności Metopolophium dirhodum (Walk.) (Hemiptera, aphididae) zasiedlającej krzewy róż w Lublinie

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Rzepka-Plevneš, Danuta Kulpa, Marta Grabiec, Katarzyna Kowalczys, Jadwiga Kurek
The effect of growth regulators and culture conditions on the callus induction in tomato Lycopersicon sp.
Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu i warunków prowadzenia kultury na indukcję kalusa u Lycopersicon sp.

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta
The use of Biosept 33 SL, Biochikol 020 PC and Polyversum to control soybean (Glycine max (L.) Merrill) diseases against pathogens. Part I. Healthiness and yielding of soybean after using biopreparations
Zastosowanie Bioseptu 33 SL, Biochikolu 020 PC i Polyversum do zwalczania chorób soi (Glycine max (L.) Merrill). Część I. Zdrowotność i plonowanie soi po zastosowaniu biopreparatów

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Danuta Pięta
The use of Biosept 33 SL, Biochikol 020 PC and Polyversum to control soybean (Glycine max (L.) Merrill) diseases against pathogens. Part II. Microorganism communities in the rhizosphere soil of soybean
Zastosowanie Bioseptu 33 SL, Biochikolu 020 PC i Polyversum do zwalczania chorób soi (Glycine max (L.) Merrill) przed patogenami. Część II. Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie ryzosferowej soi

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Robert Kalbarczyk
Time and spatial distribution of agrotechnical dates and phenological stages of cucumber in western Poland
Czasowy i przestrzenny rozkład terminów agrotechnicznych i fenologicznych ogórka w zachodniej Polsce

Czytaj streszczenie
Read abstract
 

Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa
Differentiation of macroelement contents in nutrient solution and drainage water in growing of Anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay
Zróżnicowanie zawartości makroelementów w pożywkach i wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Birdsey) w keramzycie

Czytaj streszczenie
Read abstract