Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2007
zeszyt 6(1) 2007

 

Brygida Wierzbicka, Joanna Majkowska-Gadomska, Maciej Nowak
Concentrations of some bionutrients in parthenocarpic cucumber fruits in forced cultivation
Zawartość wybranych biopierwiastków w owocach ogórka partenokarpicznego z uprawy przyspieszonej

pdf

 

 

 

Marek Dąbski, Marzena Parzymies
The effect of auxins: IAA, IBA and NAA on rooting of Hebe buchananii (Hook) and Hebe canterburiensis (J.B.Armstr.) "Prostrata" in vitro
Wpływ auksyn: IAA, IBA i NAA na ukorzenianie Hebe buchananii (Hook) i Hebe canterburiensis (J.B. Armstr.) "Prostrata" in vitro

 
 
 

Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska, Wojciech Durlak
The effect of gibberellic acid and benzyladenine on the yield of (Allium karataviense Regel.) "Ivory Queen"
Wpływ kwasu giberelinowego i benzyloadeniny na plonowanie czosnku karatawskiego (Allium karataviense Regel.) 'Ivory Queen'

 
 
 

Sylwia Andruszczak
The effect of the method of plantation establishment and harvesting time on some morphological features of plants and essential oil content in lovage roots (Levisticum officinale Koch.)
Wpływ sposobu zakładania plantacji i terminu zbioru liści na wybrane cechy morfologiczne lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale Koch.) i zawartość olejku eterycznego w korzeniach

 
 
 

Elżbieta Pogroszewska, Patrycja Sadkowska
The effect of 6-benzyladenine on Astilbe × arendsii Arends "amethyst" flowering cultivated for cut flowers
Wpływ 6-benzyloadeniny na kwitnienie tawułki arendsa (Astilbe × arendsii Arends) "Amethyst" uprawianej na kwiat cięty