Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2007
zeszyt 6(2) 2007

 
 
 

Mariusz Wachowicz, Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Aleksandra Łukaszewska
The short-term cold storage effect on vase life of cut Hosta leaves
Wpływ krótkotrwałego przechowania w niskiej temperaturze na trwałość ciętych liści funkii

pdf

 

 

 

Katarzyna Strzelecka
Anatomical structure and adventitious root formation in Rhododendronponticum L. cuttings
Budowa anatomiczna i powstawanie korzeni przybyszowych w sadzonkach różanecznika pontyjskiego (Rhododendronponticum L.)

 
 
 

Jerzy Hetman, Halina Laskowska, Wojciech Durlak
The influence of selected factors on the yield of Allium moly L. bulbs
Wpływ wybranych czynników na plon cebul czosnku złocistego (Allium moly L.)

 
 
 

Józef Grajkowski, Ireneusz Ochmian
Influence of three biostymulants on yielding and fruit quality of three primocane raspberry cultivars
Wpływ stosowania trzech biopreparatów na plon oraz jakość owoców trzech odmian malin