Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2007
zeszyt 6(3) 2007

 
 
 

Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja, Krzysztof Rutkowski
Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar Šampion in a replanted orchard
Wpływ nawadniania i nawożenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion w sadzie replantowanym

pdf

 

 

 

Bożenna Jaśkiewicz, Katarzyna Kmieć
The occurrence of Panaphis juglandis (Goetze) And Chromaphis juglandicola (Kalt.) on walnut under the urban conditions of Lublin
Występowanie Panaphis juglandis (Goetze) i Chromaphis juglandicola (Kalt.) na orzechu włoskim w warunkach miejskich Lublina

 
 
 
Alina Pastucha, Barbara Kołodziej
Fungi colonising of American ginseng plants after the application of mineral mulch and different methods of plant protection
Grzyby zasiedlające rośliny żen-szenia pięciolistnego po zastosowaniu mulczu mineralnego oraz różnych sposobów ochrony roślin