Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2007
zeszyt 6(4) 2007

 
 
 

Bożenna Jaśkiewicz, Izabela Kot
The population dynamics of aphids Cinara juniperi De Geer on the shrubs of Juniperus communis L. in urban conditions of Lublin
Dynamika populacji mszyc Cinara juniperi De Geer na krzewach Juniperus communis L. w warunkach miejskich Lublina

pdf

 

 

 

Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak
Effect of soil locality on the growth and content of mineral components in M.9 rootstock
Wpływ stanowiska glebowego na wzrost i zawartość składników mineralnych podkładki M.9

 
 
 

Waldemar Mirski
From studies on possibility of protecting blue spruce (Picea pungens Engelm.) against fungi. Part I. Laboratory assessment of antifungal activity of selected fungicides
Z badań nad możliwością ochrony świerka kłującego (Picea pungens Engelm.) przed grzybami. Cześć I. Laboratoryjna ocena skuteczności grzybobójczej wybranych fungicydów

 
 
 

Maria Bartyńska, Waldemar Mirski
From studies on possibility of protecting Blue Spruce (Picea pungens Engelm.) against fungi. Part II. Laboratory assessment of antifungal activity of selected essential oilsa
Z badań nad możliwością ochrony świerka kłującego (Picea pungens Engelm.) przed grzybami. Część II. Laboratoryjna ocena skuteczności grzybobójczej wybranych olejków eterycznych