Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2008
zeszyt 7(1) 2008

 
 
 

Hanna Piekarska-Boniecka, Wiktor Kadłubowski, Idzi Siatkowski
A study of bionomy of the privet sawfly (Macrophya punctumalbum (L.)) (Hymenoptera, Tenthredinidae) - a pest of park plants
Badania bionomii brosznicy jesionówki (Macrophya punctumalbum (L.)) (Hymenoptera, Tenthredinidae) - szkodnika roślin parkowych

pdf

 

 

 

Barbara Wilkaniec, Hanna Piekarska-Boniecka
Aphid infestation of decorative perennials
Występowanie mszyc na bylinach ozdobnych

 
 
 

Stanisław Wociór
The effect of rootstock on the growth and yielding of cultivar "Kordia" sweet cherry trees
Wpływ podkładki na wzrost i plonowanie drzew czereśni odmiany "'Kordia"

 
 
 

Włodzimierz Breś, Artur Sztuka, Agata Kozłowska
Response of chrysanthemums from time group to differentiated nitrogen and potassium fertilization in controlled cultivation
Reakcja chryzantem z grupy "time" na zróżnicowane nawożenia azotem i potasem w uprawie sterowanej

 
 
 
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
The effect of nitrogen fertilizer form on the content of sixteen elements in red cabbage
Wpływ nawożenia różnymi formami azotu na zawartość szesnastu pierwiastków w główkach kapusty czerwonej
 
 
 
Anna Golcz, Paweł Kujawski, Bartosz Markiewicz
Effect of nitrogen and potassium fertilization on the nutritional status of hot pepper (Capsicum annuum l.) plants and on substrate salinity
Wpływ nawożenia azotem i potasem na stan odżywienia papryki ostrej (Capsicum annuum L.) i zasolenie podłoża
 
 
 
Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa
Differentiation of microelements contents in nutrient solution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay
Zróżnicowanie zawartości mikroelementów w pożywkach i wodach drenarskich w uprawie anturium (Anthurium cultorum Birdsey) w keramzycie
 
 
 

Maciej Bosiacki
Effect of type of osmocote fertilizers on the growth and yielding of Clematis from Jackmanii group "John Paul II" cultivar
Wpływ nawozów typu osmocote na wzrost i plonowanie Clematis z grupy Jackmanii "Jan Paweł II"

 
 
 

Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part I. Manganese
Wpływ chelatowych i mineralnych form mikroskładników na ich zawartość w liściach oraz na plon sałaty Część I. Mangan

 
 
 
Eugeniusz Kołota, Piotr Chohura
The effect of the period of weed control and differentiated nitrogen fertilization
on yielding of white head cabbage

Wpływ terminu odchwaszczenia i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie kapusty głowiastej białej