Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2008
zeszyt 7(2) 2008

 
 
 

Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
After effect of iron chelates on the yielding and iron content in greenhouse lettuce
Następcze działanie chelatów żelaza na plonowanie i zawartość żelaza w sałacie
szklarniowej

pdf

 

 

 

Bartosz Markiewicz, Anna Golcz, Paweł Kujawski
Effect of plant nutritional status on the yield of eggplant (Solanum melongena L.) grown in organic substrates. Part I. Nitrogen, phosphorus, potassium
Wpływ stanu odżywienia roślin na plon oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożu organicznym. Cz. I. Azot, fosfor, potas

 
 
 

Maciej Bosiacki
Accumulation of cadmium in selected species of ornamental plants
Akumulacja kadmu w wybranych gatunkach roślin ozdobnych

 
 
 

Anita Biesiada, Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska
The effect of nitrogen fertilization on yielding and antioxidant activity of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i aktywność antyoksydacyjną lawendy (Lavandula angustifolia Mill.)

 
 
 

Włodzimierz Sady, Stanisław Rożek, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Renata Wojciechowska, A. Kołton
Effect of nitrogen fertilization on yield, NH4+ and NO3- content of white cabbage
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie oraz zawartość NH4+ and NO3- w kapuście głowiastej białej

 
 
 

Adam Szewczuk, Andrzej Komosa, Ewelina Gudarowska
Effect of soil potassium levels and different potassium fertilizer forms on yield and storability of "Golden delicious" apples
Wpływ poziomu potasu w glebie i rodzaju stosowanych nawozów na plonowanie i jakość przechowalniczą owoców odmiany Golden delicious

 
 
 

Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Dariusz Wach, Mirosław Konopiński
The influence of conservation tillage on the mineral elements content in soil and chemical composition of onion
Wpływ uprawy konserwującej na zawartość składników mineralnych w glebie i skład chemiczny cebuli

 
 
 

Grażyna Zawiślak
Dependence on harvest date and yielding of marjoram (Origanum majorana L.) cv. "Miraż" cultivated from a seedling
Zależność między terminem zbioru a plonowaniem majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) odmiany "Miraż" uprawianej z rozsady

 
 
 

Zofia Zydlik, Piotr Zydlik
Effect of soil fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, topaz cultivar
Wpływ zmęczenia gleby na mrozoodporność jednorocznych pędów jabłoni odmiany Topaz

 
 
 

Barbara Łata, Aleksandra Trąmpczyńska
Relationship between apple bioactive compounds after harvest and their fate in cold stored fruits
Poziom antyoksydantów po zbiorze jabłek a ich zawartość w czasie przechowywania owoców w chłodni