Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2008
zeszyt 7(4) 2008

 
 
 
Sławomir Świerczyński
Influence of rootstocks and appling mycorrhizal vaccine on the growth of maiden trees and trees there years after planting of "Woodii" cultivar
Wpływ podkładki i zastosowania szczepionki mikoryzowej na wzrost okulantów i drzew odmiany "Woodii" w trzecim roku po posadzeniu

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie

 

Stanisława Szczepaniak, Monika Henschke, Piotr Czuchaj, Elżbieta Kozik
Growth and flowering of lenten rose (Helleborus orientalis Lam.) depending on the dose of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special
Wzrost i kwitnienie ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.) w zależności od dawki węglanu wapnia i nawożenia pogłównego Peters Professional Special

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Hanna Piekarska-Boniecka, Barbara Wilkaniec, Ewa Dolańska-Niedbała
Parasitic wasps of the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae) of agricultural landscape refugium habitats in central Wielkopolska
Pasożytnicze błonkówki z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) środowisk ostojowych krajobrazu rolniczego środkowej Wielkopolski

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Danuta Pięta, Alina Pastucha
Antagonistic bacteria and their post-culture liquids in the protection of pea (Pisum sativum L.) from diseases
Bakterie antagonistyczne i ich płyny pohodowlane w ochronie grochu (Pisum sativum L.) przed chorobami

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Bożena Radajewska, Michał Szklarz
Effect of intensive regeneration pruning of frostbitten peach trees "Harbinger" cv. on their growth and yielding
Wpływ intensywnego cięcia regeneracyjnego drzew brzoskwini "Harbinger" na ich wzrost i plonowanie

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Barbara Mysiak, Maria Tendaj
Content of phenolic acids in edible parts of some alliums species grown for the green bunching
Zawartość kwasów fenolowych w częściach jadalnych niektórych warzyw cebulowych uprawianych na zbiór pęczkowy

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Grażyna Kowalska
Flowering biology of eggplant and procedures intensifying fruit set - review
Biologia kwitnienia oberżyny i zabiegi intensyfikujące wiązanie owoców - praca przeglądowa

Read abstract
Czytaj streszczenie
 

Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa
Comparision dynamics of N, P, K contents in different anthurium cultivars (Anthurium cultorum Birdsey) grown in expanded clay
Porównanie dynamiki zawartości N, P, K w różnych odmianach anturium (Anthurium cultorum Birdsey) uprawianego w keramzycie

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Barbara Marcinek, Jerzy Hetman
The effect of foliage feeding on the structure of yield, dry weight content and macroelements in the corms of Sparaxis tricolor Ker-Gawl.
Wpływ dokarmiania dolistnego na strukturę plonu i zawartość suchej masy oraz makro-elementów w bulwach potomnych Sparaxis tricolor Ker-Gawl.

Read abstract
Czytaj streszczenie