Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2009
zeszyt 8(1) 2009

 
 
 

Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
The influence of mycorrhizal vaccine on the growth of maiden sweet cheery trees of selected cultivars in nursery
Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost okulantów wybranych odmian czereśni w szkółce

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Danuta Pięta, Alina Pastucha
The effectiveness of antagonistic fungi and their post-culture liquids in pea (Pisum sativum L.) protection against diseases
Skuteczność grzybów antagonistycznych i ich płynów pohodowlanych w zwalczaniu chorób grochu (Pisum sativum L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Barbara Kołodziej
Optimalisation  of mineral fertilization in goldenrod (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) cultivated for  pharmaceutical purposes
Optymalizacja nawożenia mineralnego nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) uprawianej na cele farmaceutyczne

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Mariusz Szmagara
Biodiversity of fungi inhabiting the highbush blueberry stems
Bioróżnorodność grzybów zasiedlających pędy borówki wysokiej

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida
Influence of plant density and term of harvest on yield and chemical composition of sweet marjoram (Origanum majorana L.)
Wpływ gęstości sadzenia oraz terminu zbioru roślin na plon oraz skład chemiczny majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Robert Kalbarczyk
Use of cluster analysis in the determination of the influence of agrotechnical dates and phenological phases on field cucumber (Cucumis sativus L.) yields in Poland
Zastosowanie analizy skupień w określaniu wpływu terminów agrotechnicznych i faz fenologicznych na plony ogórka polowego (Cucumis sativus L.) w Polsce

Read abstract
Czytaj streszczenie