Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2009
zeszyt 8(2) 2009

 
 
 

Maciej Bosiacki
Phytoextraction of cadmium and lead by selected cultivars of Tagetes erecta L. Part I. Effect of Cd and Pb on yielding
Fitoekstrakcja kadmu i ołowiu przez wybrane odmiany Tagetes erecta L. Cz. I. Wpływ Cd i Pb na plonowanie

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Maciej Bosiacki
Phytoextraction of cadmium and lead by selected cultivars of Tagetes erecta L. Part II. Contents of Cd and Pb in plants
Fitoekstrakcja kadmu i ołowiu przez wybrane odmiany Tagetes erecta L. Cz. II. Zawartość Cd i Pb w roślinach

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Mirosław Konopiński
Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots
Wpływ roślin międzyplonowych i zróżnicowanej uprawy roli na plon i wartość odżywczą korzeni salsefii (Tragopogon porrifolius L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński, Andrzej Komosa
Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part III. Zinc
Wpływ chelatowych i mineralnych form mikroskładników na ich zawartość w liściach oraz na plon sałaty. Część III. Cynk

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
The effect of foliar nutrition with urea, molybdenum, sucrose and benzyladenine on quantity and quality of radish yield
Wpływ dokarmiania dolistnego mocznikiem, molibdenem, sacharozą i benzyloadeniną na wielkość i jakość plonu rzodkiewki

Read abstract
Czytaj streszczenie