Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2009
zeszyt 8(4) 2009

 
 
 

Małgorzata Śmigielska, Marek Jerzy
Post-harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light
Trwałość pozbiorcza hiacyntów pędzonych w doniczkach przy świetle sztucznym o różnej barwie

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Bożena Radajewska, Michał Szklarz
Growth and yielding of frostbitten peach trees after regenerative pruning
Wzrost i plonowanie drzew brzoskwini po cięciu regeneracyjnym

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Renata Nurzyńska-Wierdak
Growth and yield of garden rocket (Eruca sativa. Mill.) affected by nitrogen and potassium fertilization
Wzrost i plon rokietty siewnej (Eruca sativa Mill.) pod wpływem nawożenia azotowo-potasowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Elżbieta Kaczmarska
Growth, flowering and yielding of six american cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) cultivars
Wzrost, kwitnienie i owocowanie sześciu odmian żurawiny amerykańskiej (Vaccinium macrocarpon Ait.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Robert Kalbarczyk
Potential reduction in cucumber yield (Cucumis sativus L.) in Poland caused by unfavourable thermal conditions of soil
Potencjalne zmniejszenie plonu ogórka (Cucumis sativus L.) na terenie Polski powodowane przez niekorzystne warunki termiczne gleby

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak
The effect of foliar feeding with plonochron fertilizers (K, Mg, Ca) and differentiated rhizosphere fertilization with nitrogen upon yield and contents of selected components in cucumber leaves and fruit
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego nawozami Plonochron (K, Mg, Ca) oraz
zróżnicowanego nawożenia dokorzeniowego azotem na plon i zawartość wybranych składników w liściach i owocach ogórka

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Marek Gajewski, Paweł Szymczak, Marta Bajer
The accumulation of chemical compounds in storage roots by carrots of different cultivars during vegetation period
Gromadzenie składników chemicznych w korzeniach spichrzowych przez marchew różnych odmian podczas okresu wegetacji

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Ewa Rożek
Effect of plant density and irrigation upon yield and selected technological features of some celeriac (Apium graveolens L. var. rapaceum) cultivars
Wpływ zagęszczenia roślin i nawadniania na plonowanie i wybrane cechy technologiczne kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum)

Read abstract
Czytaj streszczenie