Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2010
zeszyt 9(1) 2010

 
 
 

Marzena Błażewicz-Woźniak
Effect of soil and plant covering as well as sowing term upon fennel bulb nutritional value
Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wartość odżywczą zgrubień kopru włoskiego

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
The effect of plant biostimulation with 'Pentakeep v' and nitrogen fertilization on the content of fourteen elements in spinach
Wpływ biostymulacji roślin nawozem 'Pentakeep V' oraz nawożenia azotem na zawartość czternastu pierwiastków w szpinaku

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
The effect of plant biostimulation with 'Pentakeep v' and nitrogen fertilization on yield, nitrogen metabolism and quality of spinach
Wpływ biostymulacji roślin nawozem 'Pentakeep V' oraz nawożenia azotem na plon, gospodarkę azotem oraz jakość szpinaku

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Ireneusz Sosna
Effect of pruning time on yielding and fruit quality of several early ripening plum cultivars
Wpływ terminu cięcia na plonowanie i jakość owoców kilku wcześnie dojrzewających odmian śliwy

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Hanna Dorna, Dorota Szopińska, Krystyna Tylkowska
Germination and vigour of kohlrabi seeds subjected to priming in the presence of Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
Kiełkowanie i wigor nasion kalarepy poddanych kondycjonowaniu w obecności Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Robert Rosa
Yield quality of melon (Cucumis melo L.) depending on foliar feeding
Jakość plonu melona (Cucumis melo L.) w zależności od zastosowanego dokarmiania dolistnego

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Grażyna Zawiślak, Katarzyna Dzida
Yield and quality of sweet marjoram herb depending on harvest time
Plon i jakość ziela majeranku ogrodowego w zależności od terminu zbioru

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak
Indicators of soil aggregation and their changes in conservation tillage for onion
Wskaźniki agregacji gleby i ich zmiany w uprawie konserwującej pod cebulą

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Zbigniew Jarosz, Joanna Konopińska
Effect of substrate type and nitrogen fertilization upon yielding and chemical composition of "Elsanta" strawberry cultivar grown in unheated foil tunnel
Wpływ rodzaju podłoża i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany 'Elsanta' uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym

Read abstract
Czytaj streszczenie