Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2010
zeszyt 9(2) 2010

 
 
 

Anita Biesiada, Anna Kuś
The effect of nitrogen fertilization and irrigation on yielding and nutritional status of sweet basil (Ocimum basilicum L.)
Wpływ nawożenia azotem i nawadniania na plonowanie i stan odżywienia bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Anita Biesiada, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Alicja Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Kamil Kędra
The effect of nitrogen fertilization on nutritive value and antioxidative activity of red cabbage
Wpływ nawożenia azotem na wartość odżywczą i aktywność antyoksydacyjną kapusty czerwonej

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Jolanta Franczuk, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Robert Rosa, Iwona Pniewska, Wiesław Olszewski
The effect of cover plants on the yield and content of selected components of cabbage varietes
Wpływ roślin okrywowych na plonowanie i zawartość wybranych składników w odmianach kapusty głowiastej

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Eugeniusz Kołota, Kamila Czerniak
The effects of nitrogen fertilization on yield and nutritional value of Swiss chard
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i wartość odżywczą buraka liściowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Joanna Majkowska-Gadomska
The chemical composition of fruit in selected melon cultivars grown under flat covers with soil mulching
Ocena składu chemicznego owoców wybranych odmian melona w uprawie przy zastosowaniu płaskich osłon i mulczowania gleby

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Arkadiusz Przybysz, Mariola Wrochna, Adam Słowiński, Helena Gawrońska
Stimulatory effect of Asahi SL on selected plant species
Stymulujący wpływ Asahi SL na wybrane gatunki roślin

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Piotr Strzetelski, Sylwester Smoleń, Stanisław Rożek, Włodzimierz Sady
The effect of diverse iodine fertilization on nitrate accumulation and content of selected compounds in radish Plants (Raphanus sativus L.)
Wpływ zróżnicowanego nawożenia jodem na akumulację azotanów oraz na zawartość wybranych składników w roślinach rzodkiewki (Raphanus sativus L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Maria Tendaj, Barbara Mysiak
Contents of certain chemical components in shallot bulbs after harvest and long-term storage
Zawartość niektórych składników chemicznych w cebulach szalotki po zbiorze i długotrwałym przechowywaniu

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Cecylia Miłowana Uklańska
The effect of form and dose of nitrogen fertilizer on yielding and biological value of endive
Wpływ formy i dawki nawozu azotowego na plonowanie i wartość biologiczną endywii

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Wanda Wadas, Krzysztof Kalinowski
The effect of selected agricultural factors on the yielding of spaghetti squash (Cucurbita pepo L.)
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie