Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2010
zeszyt 9(4) 2010

 
 
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Iwona Ledwożyw-Smoleń
Quantitative relations between the content of selected trace elements in soil extracted with 0.03 M CH3COOH or 1 M HCL and its total concentration in carrot storage roots
Relacje ilościowe między zawartością wybranych pierwiastków śladowych w glebie ekstrahowanych 0,03 M CH3COOH I 1 M HCL a zawartością ich form ogólnych
w korzeniach spichrzowych marchwi

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Iwona Ledwożyw-Smoleń
Quantitative relations between the content of selected trace elements in soil extracted with 0.03 M CH3COOH or 1 M HCL and its total concentration in lettuce and spinach
Relacje ilościowe między zawartością wybranych pierwiastków śladowych w glebie ekstrahowanych 0,03 M CH3COOH i 1 M HCL a zawartością ich form ogólnych
w sałacie i szpinaku

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Łucja Michalik
The effect of non-woven PP fabric covers on the yielding and the fruit quality of field-grown sweet peppers
Wpływ osłaniania roślin włókniną na plonowanie i jakość owoców papryki słodkiej uprawianej w polu

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Agnieszka Lis-Krzyścin
VitroFosMaK glassy fertilizer in the fertilization of nursery-cultivated yew and ninebark
Nawożenie szkłem nawozowym VitroFosMaK cisa i pęcherznicy uprawianych w szkółce

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Włodzimierz Sady, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Stanisław Rożek
Effect of nitrogen fertilization on sugars, ascorbic acid and phenolic compounds in white cabbage (Brassica oleracea var. capitata alba L.)
Wpływ nawożenia azotem na zawartość cukrów, witaminy C i fenoli w kapuście głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata alba L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk, Danuta Buraczyńska
The effect of sunflower (Helianthus annuus L.) catch crop on content of selected components of nutritive value of sweet corn (Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey)
Wpływ międzyplonu słonecznika (Helianthus annuus L.) na zawartość w kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey) wybranych elementów wartości odżywczej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Danuta Rzepka-Plevneš, Danuta Kulpa, Emilia Palka, Marlena Wiśniewska
Somaclonal variability in callus culture of Lycopersicon hirsutum f. typicum and Lycopersicon chilense
Zmienność somaklonalna w kulturach kalusowych Lycopersicon hirsutum f. typicum i Lycopersicon chilense

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Joanna Majkowska-Gadomska, Brygida Wierzbicka
The yield and nutritive value of selected carrot cultivars with orange - and purple - colored storage roots
Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian marchwi o pomarańczowym i purpurowym zabarwieniu korzeni spichrzowych

Read abstract
Czytaj streszczenie
     
Anita Biesiada, Eugeniusz Kołota
The effect of nitrogen fertilization on yielding and  chemical composition of radicchio chicory for autumn - harvest cultivation
Wpływ nawożenia azotem na plon i skład chemiczny cykorii typu radicchio w uprawie na zbiór jesienny
Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Aliaksandr Abukhovich, Jolanta Kobryń
Yield and changes in the fruit quality of cherry tomato grown on the cocofibre and rockwool slabs used for the second time
Wysokość plonu oraz zmiany w jakości owoców pomidora drobnoowocowego w uprawie na powtórnie używanym włóknie kokosowym i wełnie mineralnej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Józef Piróg, Grzegorz Bykowski, Włodzimierz Krzesiński
Effect of substrate type and method of fertigation control on yield size and fruit quality of greenhouse cucumber
Wpływ podłoża i sterowania fertygacją na wielkość plonu i jakość owoców ogórka szklarniowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Marian Gapiński, Wanda Woźniak, Joanna Murawska, Mirosława Ziombra
Dependence of the yield of mushrooms [Agaricus bisporus (Lange, Sing)] on the applied substrate
Zależności od podłoża plonu pieczarki Agaricis bisporus (Lange, Sing)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Karczmarz
Numerical strength dynamics of Chromaphis juglandicola (Kalt. 1843) on common walnut (Juglans regia L.) in Lublin town plantings
Dynamika liczebności Chromaphis juglandicola (Kalt. 1843) na orzechu włoskim (Juglans regia L.) w miejskich zadrzewieniach Lublina

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Mariola Kozłowska, Agnieszka E. Laudy, Bohdan J. Starościak, Artur Napiórkowski, Lidia Chomicz, Zygmunt Kazimierczuk
Antimicrobial and antiprotozoal effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.)
Przeciwbakteryjna i przeciwpierwotniakowa aktywność majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Dzida
Nutrients contents in sweet basil (Ocimum basilicum L.) herb depending on calcium carbonate dose and cultivar
Zawartość składników pokarmowych w bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od dawki węglanu wapnia i odmiany

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Dzida
Biological value and essential oil content in sweet basil (Ocimum basilicum L.) depending on calcium fertilization and cultivar
Wartość biologiczna oraz zawartość olejku eterycznego w bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od nawożenia wapniowego i odmiany

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Monika Grzeszczuk, Dorota Jadczak, Anna Kawecka, Irena Długosz
Effect of sowing date on biological value of garden orache
Wpływ terminu siewu na wartość biologiczną łobody ogrodowej

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Mariola Wrochna, Monika Małecka-Przybysz, Helena Gawrońska
Effect of road de-icing salts with anti corrosion agents on selected plant species
Reakcja wybranych gatunków roślin na środki do odladzania jezdni z dodatkiem substancji antykorozyjnych i regulujących pH

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

M. Naim Demirtas, Ibrahim Bolat, Sezai Ercisli, Ali Ikinci, Handan A. Olmez, Mustafa Sahin, Mustafa Altindag, Belgin Celik
The effects of different pruning treatments on the growth, fruit quality and yield of 'HaciHaliloglu' apricot
Wpływ różnych zabiegów cięcia na wzrost, jakość i plon owoców moreli 'HaciHaliloglu'

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Tomo Milošević, Nebojša Milošević
Growth and branching of pear trees (Pyrus domestica,Rosaceae)in nursery
Wzrost i rozgałęzianie się drzew gruszy (Pyrus domestica, Rosaceae) w szkółce

Read abstract
Czytaj streszczenie