Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
ZESZYT 11 (2) 2012

 
     

Wojciech Litwińczuk, Edyta Bochnia
Development of royal paulownia (Paulownia tomentosa Steud.) in vitro shoot cultures under the influence of different saccharides
Rozwój pędowych kultur in vitro paulowni puszystej (Paulownia tomentosa Steud.) pod wpływem różnych cukrów

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Katarzyna Rubinowska, Władysław Michałek, Elżbieta Pogroszewska
The effects of chemical substances on senescence of Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Variegata Nana' cut stems
Wpływ substancji chemicznych na starzenie pędów Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Variegata Nana'

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Brygida Wierzbicka, Joanna Majkowska-Gadomska
The effect of biological control of the carrot fly (Psila rosae) on the yield and quality of carrot (Daucus carota L.) storage roots
Wpływ ekologicznych metod ochrony roślin przed połyśnicą marchwianką (Psila rosae) na wielkość i jakość plonu korzeni spichrzowych marchwi (Daucus carota L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ireneusz Sosna
Effect of hand and chemical thinning on yielding and fruit quality of two late – ripening plum cultivars
Wpływ ręcznego i chemicznego przerzedzania zawiązków na plonowanie i jakość owoców dwóch późnych odmian śliwy

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Katarzyna Karczmarz
Dynamics of population and bionomics of Panaphis juglandis (Goeze, 1778) (Homoptera, Phyllaphididae) on common walnut (Juglans regia L.) in Lublin’s parks and gardens
Dynamika populacji i bionomia Panaphis juglandis (Goeze, 1778) (Homoptera, Phyllaphididae) zasiedlającej orzech włoski (Juglans regia L.) w parkach i ogrodach Lublina

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Darija Jodaugienė, Rita Pupalienė, Aušra Marcinkevičienė, Aušra Sinkevičienė, Kristina Bajorienė
Integrated evaluation of the effect of organic mulches and different mulch layer on agrocenosis
Zintegrowana ocena wpływu ściółek organicznych oraz różnych warstw ściółki na agrocenozę

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska
Effect of spacing, trees crown shape and the way of planting on growth and yielding of two cultivars of peaches
Wpływ rozstawy, formy korony i sposobu sadzenia drzew na wzrost i plonowanie dwóch odmian brzoskwini

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło, Ewelina Jacygrad, Mariusz Federowicz
Effect of auxins and the biostimulator AlgaminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of two dogwood cultivars(Cornus alba ‘Aurea’ and ‘Elegantissima’)
Wpływ auksyn i preparatu AlgaminoPlant na ukorzenianie sadzonek pędowych dwóch odmian derenia białego (Cornus alba ‘Aurea’ i ‘Elegantissima’)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agata Konarska
Differences in the fruit peel structures between two apple cultivars during storage
Różnice w strukturze skórki owoców dwu uprawnych odmian jabłoni w czasie przechowywania

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Uğur Akbaba, Yusuf Şahin, Hasan Türkez
Comparison of element contents in harıcot beans grown under organic and conventional farming regimes for human nutrition and health
Porównanie zawartości pierwiastków w roślinach fasoli szparagowej uprawianych w systemie organicznym i konwencjonalnym w celach spożywczych i leczniczych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agnieszka Surmacz-Magdziak, Danuta Sugier
In vitro propagation of Arnica montana L.: an endangered herbal species of great importance to medicine
Rozmnażanie Arnica montana L. metodą in vitro: istotnego w medycynie i zagrożonego gatunku zielarskiego

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Beata Szwejkowska, Stanisław Bielski
Effect of nitrogen and magnesium fertilization on the development and yields of pot marigold (Calendula officinalis L.)
Wpływ nawożenia azotem i magnezem na rozwój i plonowanie nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Usefulness of four rootstocks and mycorhization treatment in production of sweet cherry maiden trees in a nursery
Przydatność czterech podkładek i zabiegu mikoryzacji w produkcji okulantów czereśni w szkółce

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Maria Kowalik, Małgorzata Żołna, Barbara Kierpiec
Fungi living at the fallen leaves of rhododendron and azalea (Rhododendron L.)
Grzyby bytujące na opadłych liściach różanecznika i azalii (Rhododendron L.)

pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Maria Kowalik
Fungi and chromistan fungi associated with plants white water lily Nymphaea alba L. during the vegetation season
Grzyby i grzyby chromistopodobne towarzyszące roślinom grzybienia białego Nymphaea alba L. w okresie wegetacji

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Iwona Domagała-Świątkiewicz, Maciej Gąstoł
Comparative study on mineral content of organic and conventional carrot, celery and red beet juices
Porównanie składu mineralnego soków z korzeni spichrzowych marchwi, selera i buraka ćwikłowego uprawianych metodami ekologiczną i konwencjonalną

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król
Pathogenicity of Phomopsis diachenii SACC. isolates to caraway Carum carvi L. (Apiaceae)
Patogeniczność izolatów Phomopsis diachenii SACC. dla kminku zwyczajnego Carum carvi L. (Apiaceae)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Katarzyna Wróblewska, Regina Dębicz, Przemysław Bąbelewski
The influence of water sorbing geocomposite and pine bark mulching on growth and flowering of some perennial species
Wpływ sorbującego wodę geokompozytu i ściółkowania korą sosnową na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków bylin

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Barbara Frąszczak
The effect of changes in diurnal temperature and photoperiod on growth and yielding of garden dill grown in pots
Wpływ zmian w dobowej temperaturze i fotoperiodzie na wzrost i plonowanie kopru ogrodowego w pojemnikach

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Andrzej Borowy
Growth and yield of stake tomato under no-tillage cultivation using hairy vetch as a living mulch
Wzrost i plonowanie pomidora palikowego w uprawie bezorkowej z użyciem wyki kosmatej jako żywej ściółki

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Woźniak
Weed infestation of pea (Pisum sativum L.) crop under the conditions of plough and ploughless tillage
Zachwaszczenie grochu siewnego (Pisum sativum L.) w tradycyjnej i uproszczonej uprawie roli

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Usefulness of ‘Frutana’ interstock in the production of maiden sweet cherry trees in the nursery
Przydatność wstawki ‘Frutana’ do produkcji okulantów czereśni w szkółce

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Ewa Rożek, Katarzyna Dzida, Bartłomiej Borowski
Growth response to nitrogen and potassium fertilization of common basil (Ocimum basilicum L.) plants
Reakcja roślin bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) na nawożenie azotem i potasem

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida, Ewa Rożek, Zbigniew Jarosz
Effects of nitrogen and potassium fertilization on growth, yield and chemical composition of garden rocket
Wpływ nawożenia azotem i potasem na wzrost, plon i skład chemiczny rokietty siewnej

Read abstract

Czytaj streszczenie