Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
zeszyt 11(3) 2012

 
 
 

Maciej Gąstoł, Iwona Domagała-Świątkiewicz
Comparative study on mineral content of organic and conventional apple, pear and black currant juices
Porównanie składu mineralnego soków z jabłek, gruszek i czarnej porzeczki uprawianych metodami ekologiczną i konwencjonalną

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Marian Gapiński, Wanda Woźniak, Joanna Murawska, Mirosława Ziombra
Yield as an indicator of progress in production of mushrooms Agaricus bisporus (Lange, Sing)
Plon jako wskaźnik postępu w produkcji pieczarek Agaricus bisporus (Lange, Sing)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Wanda Wadas, Teresa Łęczycka, Izolda Borysiak-Marciniak
Effect of fertilization with multinutrient complex fertilizers on tuber quality of very early potato cultivars
Wpływ wieloskładnikowych nawozów kompleksowych na jakość bulw bardzo wczesnych odmian ziemniaka

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Agnieszka Jamiołkowska, Radosław Kowalski
In vitro estimate of influence of Silphium perfoliatum L. leaves extract on some fungi colonizing the pepper plants
Ocena wpływu ekstraktu z liści Silphium perfoliatum L. w warunkach in vitro, na niektóre grzyby zasiedlające rośliny papryki

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Anna Wróblewska, Ernest Stawiarz
Flowering abundance and pollen productivity of Ligularia clivorum Maxim. and Ligularia przewalskii Maxim.
Obfitość kwitnienia i wydajność pyłkowa Ligularia clivorum Maxim. i Ligularia przewalskii Maxim.

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska
Evaluation of the abundance of hazel (Corylus spp.) pollen based on the patterns of the pollen seasons in Lublin in the period 2001-2010
Ocena obfitości pożytku pyłkowego leszczyny (Corylus spp.) na podstawie przebiegu sezonów pyłkowych w Lublinie w latach 2001-2010

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Józef Nurzyński, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć
Yielding and chemical composition of greenhouse tomato fruit grown on straw or rockwool substrate
Plonowanie i skład chemiczny owoców pomidora szklarniowego uprawianego w słomie oraz wełnie mineralnej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Iwona Kowalska, Włodzimierz Sady
Effect of nitrogen form, type of polyethylene film covering the tunnel and stage of fruit development on calcium content in sweet pepper fruits
Wpływ formy azotu nawozowego i rodzaju folii pokrywającej tunel na zawartość wapnia w owocach papryki będących w różnych fazach rozwoju.

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach
The fertilizer value of summer catch crops preceeding vegetables and its variation in the changing weather conditions
Wartość nawozowa międzyplonów letnich pod warzywa i jej zmienność w zależności od przebiegu pogody

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Anna Bieniek
Yield, morphology and biological value of fruits of Actinidia arguta and Actinidia purpurea and some of their hybrid cultivars grown in north-eastern Poland
Plonowanie, morfologia i wartość biologiczna owoców aktinidii ostrolistnej i purpurowej oraz ich kilku odmian mieszańcowych uprawianych w warunkach północno-wschodniej Polski

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Andrzej Kalisz, Agnieszka Sękara, Joanna Kostrzewa
Effect Of growing date and cultivar on the morphological parameters and yield of Brassica rapa var. japonica
Wpływ terminu uprawy i odmiany na parametry morfologiczne i plon Brassica rapa var. japonica

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Murat Tosun, Sezai Ercisli, Hakan Ozer, Metin Turan, Taskin Polat, Erdogan Ozturk, Huseyin Padem, Hasan Kilicgun
Chemical composition and antioxidant activity of foxtail lily (Eremurus spectabilis)
Skład chemiczny i działanie przeciwutleniające pustynnika okazałego (Eremurus spectabilis)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk
The role of sunshine duration and air temperature in shaping variability in developmental stages of the cucumber (Cucumis sativus L.) in Poland, 1966-2005
Rola usłonecznienia rzeczywistego oraz temperatury powietrza w kształtowaniu zmienności okresów rozwoju ogórka (Cucumis sativus L.) w Polsce, 1965-2005

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Zofia Zydlik
Effect exerted replantation on the growth and yielding of the apple trees
Wpływ stosowania replantacji na wzrost i plonowanie jabłoni

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Mariola Nowecka, Katarzyna Mazur, Agata Metera
Effect of organic-mineral fertilizers on the yield and quality of endive (Cichorium endivia L.)
Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Mariola Nowecka, Katarzyna Mazur, Agata Metera

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida
Factors modifying yield quantity and quality, as well as the chemical composition of the leaves of leaf celery Apium graveolens L. var. Secalinum Alef. grown from seedlings
Czynniki modyfikujące wielkość i jakość plonu oraz skład chemiczny liści selera listkowego Apium graveolens L. var. secalinum Alef. uprawianego z rozsady

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida, Ewa Rożek, Zbigniew Jarosz
The effect of nitrogen and potassium on N-NH4 and N-NO3 accumulation and nutrient contents in rocket (Eruca sativa Mill.) leaves
Oddziaływanie azotu i potasu na gromadzenie się N-NH4 i N-NO3 oraz składników pokarmowych w liściach rokietty (Eruca sativa Mill.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Sebnem Selen Isbilir, Hakime Hulya Orak, Hulya Yagar, Neslihan Ekinci
Determination of antioxidant activities of strawberry tree (Arbutus unedo L.) flowers and fruits at different ripening stages
Określenie działania przeciwutleniającego kwiatów i owoców drzewa truskawkowego (Arbutus unedo L.) na różnych etapach dojrzewania

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć, Renata Nurzyńska-Wierdak
The influence of diversified nitrogen and liming fertilization on the yield and biological value of lettuce
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz wapnowania na plon i wartość biologiczną sałaty

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć, Renata Nurzyńska-Wierdak
The influence of diversified nitrogen and liming fertilization on the chemical composition of lettuce
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz wapnowania na skład mineralny sałaty

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Zenia Michałojć, Katarzyna Dzida
Yielding and biological value of sweet pepper fruits depending on foliar feeding using calcium
Plonowanie i wartość biologiczna owoców papryki słodkiej w zależności od dokarmiania pozakorzeniowego wapniem