Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
zeszyt 11(4) 2012

 
 
 

Anna Golcz, Paweł Kujawski, Bartosz Markiewicz
Yielding of red pepper (Capsicum annuum L.) under the influence of varied potassium fertilization
Plonowanie papryki rocznej (Capsicum annuum L.) w zależności od zróżnicowanego rodzaju nawozu potasowego

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Maria Morozowska, Agata Woźnicka, Marcin Kujawa
Microstructure of fruits and seeds of selected species of Hydrangeaceae (Cornales) and its systematic importance
Mikrostruktura owoców i nasion wybranych gatunków z Hydrangeaceae (Cornales) i jej znaczenie systematyczne

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Monika Gąsecka, Kinga Drzewiecka, Jerzy Stachowiak, Marek Siwulski, Piotr Goliński, Krzysztof Sobieralski, Iwona Golak
Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by spent mushroom substrates of Agaricus bisporus and Lentinula edodes
Degradacja wielopierścioniowych węglowodorów aromatycznych przez kompost po uprawie Agaricus bisporus i Lentinula edodes

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Ewa Osińska, Wiesława Rosłon, Marlena Drzewiecka
The evaluation of quality of selected cultivars of parsley (Petroselinum sativum L. ssp. crispum)
Ocena jakości wybranych odmian pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Ewa Hanus-Fajerska, Krystyna Ciarkowska
The effect of Nicotiana tabacum L.extracts on cultures of tobacco callus
Wpływ ekstraktów Nicotiana tabacum L. na kultury kalusa tytoniu

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek, Jacek Sosnowski
The influence of the growth regulator trinexapac-ethyl on the regrowth rate of lawn grasses
Wpływ regulatora wzrostu trineksapak-etyl na tempo odrostu muraw trawnikowych

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Justyna Lema-Rumińska, Dariusz Kulus
Induction of somatic embryogenesis in Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. in the aspect of light conditions and auxin 2,4-D concentrations
Indukcja embriogenezy somatycznej u Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. w aspekcie wpływu warunków świetlnych oraz stężenia auksyny 2,4-D

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Anita Biesiada, Kamil Kędra
The effect of emergence-improving treatments on the growth, yield and content of macroelements in leaves of garden dill (Anethum graveolens L.) cultivated for early crop
Wpływ zabiegów polepszających wschody na wzrost, plonowanie i zawartość makroskładników w liściach kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) uprawianego na zbiór wczesny

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Ewa Capecka, Anna Geszprych, Jarosław L. Przybył, Edward Kunicki, Agnieszka Binder, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz
Accumulation of phenolic compounds in underground organs of dropwort (Filipendula vulgaris Moench)
Gromadzenie się związków fenolowych w organach podziemnych wiązówki bulwkowej (Filipendula vulgaris Moench)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Jolanta Lisiecka, Małgorzata Jędryczka, Iwona Sas-Golak, Dorota Frużyńska-Jóźwiak
Fungi-derived b-glucans as a component of functional food
b-glukany pozyskiwane z grzybów jako składnik żywności funkcjonalnej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Duygu Ayvaz Sönmez, Ebru Kafkas
Development of in vitro methods for regeneration of strawberry 'Festival' and 'Rubygem' varieties (Fragaria × annanasa Duch.)
Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki 'Festival' i 'Rubygem'

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Adam T. Wojdyła
Effect of vegetable and mineral oils on the germination of spores of Diplocarpon rosae Wolf
Wpływ olejów roślinnych i mineralnych na kiełkowanie zarodników Diplocarpon rosae Wolf.

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Bożena Cwalina-Ambroziak, Jadwiga Wierzbowska, Marta Damszel, Teresa Bowszys
The effect of mineral fertilization on achenes yield and fungal communities isolated from the stems of milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertner
Nawożenie mineralne a grzyby zasiedlające łodygi ostropestu plamistego Silybum marianum (L.) Gaertner oraz jego plonowanie

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Bayram Murat Asma
Pomological and phenological characterization of promising walnut (Juglans regia L.) genotypes from Malatya, Turkey
Pomologiczna i fenologiczna charakterystyka obiecujących genotypów orzecha włoskiego (Juglans regia L.) z Malatya w Turcji

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Yasar Akca, Mustafa Ozgen, Umran Erturk, Sezai Ercisli
The effects of AVG and GA3 treatments on pistillate (female) flower abortion in "Sebin" walnut cultivar
Efekty zabiegów AVG i GA3 na proces opadaniA kwiatów żeńskich u orzecha odmiany 'Sebin'

Read abstract
Czytaj streszczenie