Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2012
zeszyt 11(5) 2012

 
 
 

3-15
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić
Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia
Jakość owoców, zawartość fenoli oraz zdolność przeciwutleniająca nowych odmian moreli z Serbii

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

17-30
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić
Evaluation of fruit growth and postharvest physical and chemical properties of nectarine [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.]
Ocena wzrostu oraz fizycznych i chemicznych właściwości owoców nektaryny [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.] po zbiorze

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

31-41
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest
Struktura plonu i cechy technologiczne owoców kilku odmian papryki słodkiej pochodzących ze zbioru jednorazowego

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

43-53
Andrzej Komosa, Tomasz Górniak
The effect of chloride on nutrient contents in fruits of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in rockwool
Wpływ chlorków na zawartość składników pokarmowych w owocach pomidora szklarniowego (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

55-65
Monika Kordowska-Wiater, Anna Wagner, Beata Hetman
Efficacy of Candida melibiosica for control of post-harvest fungal diseases of carrot (Daucus carota L.)
Skuteczność Candida melibiosica w kontroli pozbiorowych chorób grzybowych marchwi (Daucus carota L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

67-80
Andrzej Sałata, Robert Gruszecki, Jan Dyduch
Morphological and qualitative characterization of globe artichoke (Cynara scolymus L.) cultivars 'Symphony' and 'Madrigal' on depending of the heads growth
Morfologiczna i jakościowa charakterystyka koszyczków karczocha (Cyanara scolymus L.) odmian 'Symphony' i 'Madrigal' w zależności od ich wzrostu

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

81-90
Alina Trejgell, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Tretyn
Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. f.) link regenerants
Mikrorozmnażanie i wpływ kultur in vitro na rozwój regenerantów Cirsium panonicum (L. f.) link

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

91-100
Agnieszka Najda, Magdalena Gantner
Chemical composition of essential oils from the buds and leaves of cultivated hazelnut
Skład chemiczny olejku eterycznego z pąków i liści leszczyny uprawnej (Corylus L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

101-112
Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Stanisław Cebula, Aneta Grabowska
The quality and processing usefulness of chosen Polish carrot cultivars
Ocena jakości i przydatności przetwórczej wybranych polskich odmian marchwi

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

113-125
Iwona Szot, Tomasz Lipa
Influence of Betokson Super and fertilizers on chemical composition of fruits and leaves of blue honeysuckle
Wpływ Betoksonu Super i nawozów na skład chemiczny owoców i liści jagody kamczackiej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

127-142
Barbara Kołodziej, Danuta Sugier
Selected elements of biology and morphology of roseroot in south-eastern Poland
Wybrane elementy biologii i morfologii różeńca górskiego w południowo-wschodniej Polsce

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

143-151
Ewelina Jacygrad, Agnieszka Ilczuk, Monika Mikos, Katarzyna Jagiełło-Kubiec
Effect of medium type and plant growth regulators on the in vitro shoot proliferation of Cotinus coggygria Scop. 'Royal Purple'
Wpływ zestawu soli mineralnych, pH pożywki i regulatorów wzrostu na regenerację pędów Cotinus coggygria Scop. 'Royal Purple' in vitro

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

153-168
Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk
Fungi colonizing the sowing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens
Grzyby zasiedlające materiał siewny traw gazonowych z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

169-182
Grażyna A. Płaza, Ewa Król, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, L. Robin Brigmon
Study of antifungal activity of Bacilli species cultured on agro-industrial wastes
Wstępne badania właściwości przeciwgrzybowych bakterii z rodzaju Bacillus rosnących na odpadach z przemysłu rolno-spożywczego

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

183-194
Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Maria Chodorska
The effect of growth regulators and preservative on senescence of cut oriental lily 'Helvetia'
Rola regulatorów wzrostu i pożywki w regulacji procesu starzenia ciętych kwiatów lilii orientalnej 'Helvetia'

Read abstract
Czytaj streszczenie