Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(1) 2013

 
 
 

3-11
Yield and quality of greenhouse tomato fruit grown in rape straw substrates
Plon i jakość owoców pomidora szklarniowego uprawianego w podłożu ze słomy rzepakowej
Józef Nurzyński

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

13-25
Plants species identified in front gardens of town's housing estates
Rośliny stosowane w przedogródkach na osiedlach mieszkaniowych Lublina
Ewa Trzaskowska

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

27-40
Almond mushroom Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) - properties and culture conditions
Pieczarka brazylijska Agaricus brasiliensis (Wasser et al.) - właściwości oraz warunki uprawy
Jolanta Lisiecka, Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

41-53
The influence of type and orientation of explants on in vitro growth and development of Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss
Wpływ rodzaju i sposobu ułożenia eksplantatu na wzrost i rozwój onętka krwistoczerwonego Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss in vitro
Danuta Kozak, Elżbieta Pogroszewska, Mariusz Szmagara

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

55-64
The influence of selected growth regulators on development, decorative value and yield of corms of Easy Pot freesia (Freesia Eckl. ex Klatt). Part I. Gibberellin A3
Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw frezji (Freesia Eckl. ex Klatt) z grupy Easy Pot. Część I. Giberelina A3
Piotr Żurawik, Monika Placek

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

65-76
The influence of selected growth regulators on development, decorative value and yield of corms of Easy Pot freesia (Freesia Eckl. ex Klatt). Part II. Ethephon
Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na rozwój, wartość dekoracyjną i plon bulw frezji (Freesia Eckl. ex Klatt) z grupy Easy Pot. Część II. Etefon
Piotr Żurawik, Monika Placek

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

77-88
The effect of substrate infestation with Trichoderma isolates on yielding of Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai
Wpływ infekcji podłoża uprawowego izolatami Trichoderma na plonowanie Pholiota nameko (T. ito) S. ito et Imai
Marek Siwulski, Krzysztof Sobieralski, Jolanta Lisiecka, Lidia Błaszczyk, Dorota Frużyńska-Jóźwiak, Romuald Górski, Iwona Sas-Golak

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

89-99
Influnce of time of benzyladenine application on rooting of cuttings and subsequent development of Portulaca umbraticola Kunth
Wpływ terminu stosowania benzyladeniny na ukorzenianie sadzonek i rozwój następczy portulaki cieniolubnej Portulaca umbraticola Kunth
Katarzyna Wróblewska, Regina Dębicz

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

101-113
The influence of benzyladenine and naphthalene-1-acetic acid on rooting and growth of Fuchsia hybrida cuttings
Wpływ benzyloadeniny i kwasu naftylo-1-octowego na ukorzenianie i wzrost sadzonek fuksji mieszańcowej Fuchsia hybrida
Katarzyna Wróblewska

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

115-128
Comparison of yield and morphological characters of rhubarb (Rheum rhaponticum L.) 'Karpow Lipskiego' plants propagated in vitro and by conventional methods
Porównanie plonowania oraz cech morfologicznych roślin rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) 'Karpow Lipskiego' rozmnażanego in vitro oraz metodami tradycyjnymi
Andrzej Sałata, Danuta Kozak

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

129-140
Improvement of nutraceutical value of broccoli sprouts by natural elicitors
Zwiększenie wartości nutraceutycznej kiełków brokułu poprzez zastosowanie elicytorów biotycznych
Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Dariusz Dziki, Danuta Sugier

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

141-155
Effect of plantation establishment and raw material stabilization on the usefull traits of lovage leaves (Levisticum officinale Koch.)
Wpływ sposobu zakładania plantacji i sposobu stabilizacji surowca na cechy użytkowe liści lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale Koch.)
Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Anna Wajs-Bonikowska

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

157-164
Adventitious roots and bulbs formation on Hyacinthus orientalis leaf cuttings under different colours of artificial light
Tworzenie się korzeni i cebul przybyszowych na sadzonkach liściowych hiacynta wschodniego przy świetle sztucznym o różnej barwie
Małgorzata Śmigielska, Marek Jerzy

Read abstract
Czytaj streszczenie