Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(2) 2013

 
 
 

3-12
Beata Janowska, Mateusz Stanecki
Effect of rhizome soaking in a mixture of Ba and Ga3 on the earliness of flowering and quality of the yield of flowers and leaves in the calla lily (Zantedeschia Spreng.)
Wpływ moczenia kłączy w mieszaninie Ba i Ga3 na wczesność kwitnienia oraz wielkość i jakość plonu kwiatów i liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

13-23
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Magdalena Krygier
Yield quantity and quality of field cultivated eggplant in relation to its cultivar and the degree of fruit maturity
Wielkość i jakość plonu oberżyny uprawianej w polu w zależności od odmiany i stopnia dojrzałości owoców

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

25-33
Ilona Sprzączka, Halina Laskowska
Evaluation of flurprimidol efficiency in pot cultivation of forced tulips
Ocena skuteczności fluroprimidolu w uprawie doniczkowej pędzonych tulipanów

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

35-42
Kinga Sala-Rejczak, Elżbieta Paduch-Cichal
Molecular variability of the coat protein gene of Prunus necrotic ringspot virus isolates
Zróżnicowanie genetyczne genu kodującego białko płaszcza izolatów Prunus necrotic ringspot virus

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

43-50
Sylwia Okoń, Agnieszka Surmacz-Magdziak, Edyta Paczos-Grzęda
Genetic diversity among cultivated and wild chamomile germplasm based on ISSR analysis
Zróżnicowanie genetyczne dzikich i uprawnych form rumianku przy wykorzystaniu markerów ISSR

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

51-61
Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Cecylia Uklańska-Pusz
Response of Japanese bunching onion (Allium fistulosum L.) to nitrogen fertilization
Reakcja cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) na nawożenie azotem

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

63-74
Agata Konarska
Preliminary studies on the structure of sepals and trichomatous nectaries in flowers of Tilia cordata Mill
Wstępne badania nad strukturą działek kielicha i nektarników trichomowych w kwiatach Tilia cordata Mill.

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

75-85
Beata Hasiów-Jaroszewska, Natalia Rymelska, Natasza Borodynko, Henryk Pospieszny
Biological and molecular characterization of the Polish Zucchini yellow mosaic virus isolates
Biologiczna i molekularna charakterystyka polskich izolatów wirusa mozaiki cukinii (Zuchinii yellow mosaic virus)

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

87-96
Ireneusz Ochmian
Growth, yield and fruit quality two cultivars lowbusch blueberry
Wzrost, plon oraz jakość owoców dwóch odmian borówki niskiej

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

97-105
Honorata Danilcenko, Elvyra Jariene, Marek Gajewski, Barbara Sawicka, Jurgita Kulaitiene, Judita Cerniauskiene
Changes in amino acids content in tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) cultivars during storage
Zmiany zawartości aminokwasów w bulwach odmian topinamuru (Helianthus tuberosus L.) podczas przechowywania

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

107-121
Ewa Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Król
Occurrence of fungi on angelica plants Archangelica officinalis Hoffm
Występowanie grzybów na roślinach arcydzięgla litwora Archangelica officinalis Hoffm

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

123-132
Justyna Lema-Rumińska, Anita Woźny, Małgorzata Zalewska, Sandra Łysiak
Analysis of the colour of florets and leaves in chrysanthemum in the aspect of all-year-round glasshouse cultivation
Analiza barwy kwiatów i liści chryzantem w aspekcie całorocznej uprawy w szklarni

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

133-141
Andrzej Woźniak
The yielding of pea (Pisum sativum L.) under different tillage conditions
Plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.) w różnych warunkach uprawy roli

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

143-152
Jule Jankauskiene, Aušra Brazaityte, Česlovas Bobinas, Pavelas Duchovskis
Effect of transplant growth stage on tomato productivity
Wpływ poziomu rozwoju rozsady pomidora na późniejszy wzrost i formowanie plonu

Read abstract
Czytaj streszczenie