Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(3) 2013

 
 
 

3-11
Olga V. Mushkina, Natalia S. Gurina, Mira M. Konopleva, Wieslawa Bylka, Irena Matlawska
Activity and total phenolic content of Alnus glutinosa and Alnus incana leaves
Działanie antyoksydacyjne i zawartość fenoli w liściach Alnus glutinosa i Alnus incana

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

13-21
Kashif Mukhtar, Irfan Afzal, Muhammad Qasim, Shahzad Maqsood Ahmad Basra, Muhammad Shahid
Does priming promote germination and early stand establishment of French marigold (Tagetes patula L.) seeds by inducing physiological and biochemical changes?
Czy kondycjonowanie wzmaga kiełkowanie nasion i wschody aksamitki (Tagetes patula L.) poprzez wywołanie zmian fizjologicznych i biochemicznych?

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 
23-33
Agnieszka Ilczuk, Katarzyna Jagiełło-Kubiec, Ewelina Jacygrad
The effect of carbon source in culture medium on micropropagation of common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) 'Diable D'or'
Wpływ rodzaju cukru w pożywce na mikrorozmnażanie pęcherznicy kalinolistnej (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) 'Diable D'or'
Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

35-45
Mirosław Konopiński, Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak
The effect of intercrops and ploughing term on the structure of yield and some qualities of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots
Wpływ międzyplonu i terminu wykonania orki na strukturę plonu i niektóre cechy jakościowe korzeni salsefii (Tragopogon porrifolius L.)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

47-57
Jacek Glonek, Andrzej Komosa
Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part I. The effect on growth and yield
Fertygacja borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Część I. Wpływ na wzrost i plonowanie

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 
59-68
Jacek Glonek, Andrzej Komosa
Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part II. The effect on soil nutrient contents
Fertygacja borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Część II. Wpływ na zawartość składników pokarmowych w glebie
Read abstract
Czytaj streszczenie
     

69-78
Jacek Glonek, Andrzej Komosa
Fertigation of highbush bleueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part III. The effect on nutrient contents in leaves
Fertygacja borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Część III. Wpływ na zawartość składników pokarmowych w liściach

Read abstract
Czytaj streszczenie
     
79-89
Mirosław Konopiński
The influence of cover crops and varied tillage on yields and nutritional value of chicory roots (Cichorium intybus var. sativum Bisch.)
Wpływ roślin międzyplonowych i zróżnicowanej uprawy roli na plon i wartość odżywczą cykorii korzeniowej (Cichorium intybus var. sativum Bisch.)
Read abstract
Czytaj streszczenie
     
91-103
Beata Zimowska
Diversity of fungi colonizing and damaging selected parts of ribwort (Plantago lanceolata L.)
Różnorodnośc grzybów zasiedlających i uszkadzających wybrane organy babki lancetowatej (Plantago lanceolata L.)
Read abstract
Czytaj streszczenie
     
105-116
Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło, Paweł Petelewicz, Katarzyna Szulczyk
The effect of AlgaminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' and 'Red Baron'
Wpływ preparatu AlgaminoPlant na ukorzenianie sadzonek Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' i 'Red Baron'
Read abstract
Czytaj streszczenie
     
117-126
Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Application of "Tytanit" in greenhouse tomato growing
Zastosowanie "Tytanitu" w szklarniowej uprawie pomidora
Read abstract
Czytaj streszczenie
   
127-136
Katarzyna Wróblewska
Benzyladenine effect on rooting and axillary shoot outgrowth of Gaura lindheimeri Engelm. A. Gray cuttings
Wpływ benzyloadeniny na ukorzenianie i wzrost pędów bocznych na sadzonkach gaury Lindheimera
Gaura lindheimeri Engelm. A. gray
Read abstract
Czytaj streszczenie
   
137-146
Ireneusz Sosna, Ewelina Gudarowska
Early performance of 'Mutsu' apple trees on different rootstocks in the Lower Silesia region
Wstępna ocena drzew jabłoni odmiany 'Mutsu' na różnych podkładkach w warunkach Dolnego Śląska
Read abstract
Czytaj streszczenie
     
147-160
Barbara Kołodziej, Danuta Sugier
Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.)
Wpływ wieku roślin na skład chemiczny różeńca (Rhodiola rosea L.)
Read abstract
Czytaj streszczenie
   
161-170
Grażyna Zawiślak
The chemical composition of essential hyssop oil depending on plant growth stage
Skład chemiczny olejku eterycznego hyzopu lekarskiego w zależności od fazy rozwojowej rośliny
Read abstract
Czytaj streszczenie
   
171-182
Elżbieta Patkowska, Marzena Błażewicz-Woźniak
May the post-culture liquids of bacteria influence on soybean [Glycine max (L.) Merrill] healthiness?
Czy płyny pohodowlane bakterii mają wpływ na zdrowotność soi [Glycine max (L.) Merrill]?
Read abstract
Czytaj streszczenie
     

183-195
Magdalena Zapalska, Krzysztof Kowalczyk
The use of transgenic plants for the development of selected bioproducts - achievements of the Polish scientists
Wykorzystanie roślin transgenicznych do otrzymywania wybranych bioproduktów - osiągnięcia polskich naukowców

Read abstract
Czytaj streszczenie