Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(4) 2013

 
 
 

3-18
Harmfulness of soil-borne fungi towards root chicory (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) cultivated with the use of cover crops

Szkodliwość grzybów odglebowych dla cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) uprawianej z zastosowaniem roślin okrywowych
Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

19-29
Impact of density of breeding on the growth and some nutraceutical properties of ready-to-eat lentil (Lens culinaris) sprouts

Wpływ gęstości hodowli na wzrost i wybrane właściwości nutraceutyczne kiełków soczewicy (Lens culinaris)
Michał Świeca, Urszula Gawlik-Dziki, Anna Jakubczyk

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

31-41
The content of phenolic glycosides and macroelements (K, Ca, Mg) in the bark of herbal willows
Zróżnicowanie zawartości glikozydów fenolowych i makroelementów (K, Ca, Mg) w korze wierzb zielarskich
Danuta Sugier, Piotr Sugier, Arkadiusz Banaś, Czesław Szewczuk

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

43-58
Germination, vigour and health of primed Allium cepa L. seeds after storage
Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion Allium cepa L. po przechowywaniu
Hanna Dorna, Magdalena Jarosz, Dorota Szopińska, Izabela Szulc, Agnieszka Rosińska

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

59-66
Antioxidant, physical and chemical characteristics of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) at different stages of ripeness
Antyoksydacyjne, fizyczne i chemiczne cechy owoców derenia jadalnego na różnych etapach dojrzałości
Kazim Gunduz, Onur Saracoglu, Mustafa Özgen Sedat Serce

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

67-83
Occurrence of Neotyphodium and Epichloë fungi in meadow fescue and red fescue in Poland and screening of endophyte isolates as potential biological control agents
Występowanie grzybów z rodzaju Neotyphodium i Epichloë w kostrzewie łąkowej i kostrzewie czerwonej w Polsce oraz selekcja endofitów jako potencjalnych czynników biologicznej ochrony traw
Dariusz Pańka, Małgorzata Jeske, Mikołaj Troczyński

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

86-94
Testing of hybrid progenies and various species of genus Abies for forestry, decorating horticulture and Christmas tree production
Testowanie potomstwa hybrydowego i różnych gatunków rodzaju Abies dla leśnictwa, ogrodnictwa ozdobnego oraz produkcji choinek
Jaroslav Kobliha, Jan Stejskal, Milan Lstibůrek, Jan Typta, Ivana Tomášková, Pavel Jakubův

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

95-106
The effect of Monilinia seaveri (Rehm) Honey infection on the condensed tannins content in the leaves of Prunus serotina Ehrh
Wpływ infekcji Monilinia seaveri (Rehm) Honey na zawartość tanin skondensowanych w liściach Prunus serotina Ehrh
Aleksandra Halarewicz, Elżbieta Pląskowska, Anna Sokół-Łętowska, Alicja Kucharska

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Phenolic acids in selected edible Basidiomycota species: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus and Pleurotus ostreatus
Kwasy fenolowe w wybranych jadalnych gatunkach Basidiomycota: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus i Pleurotus ostreatus
Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Halina Ekiert

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

117-127
Micropropagation of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) from node explants
Mikrorozmnażanie batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) z eksplantatów węzłowych
Romuald Doliński, Anna Olek

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

129-137
Ethanol priming: an effective approach to enhance germination and seedling development by improving antioxidant system in tomato seeds
Pobudzanie etanolem: skuteczna metoda wzmagająca kiełkowanie i rozwój siewek poprzez ulepszenie systemu antyoksydacyjnego u nasion pomidora
Irfan Afzal, Fahad Munir, Chaudhry Muhammad Ayub, Shahzad Maqsood Ahmad Basra, Amjad Hameed, Fawad Shah

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

139-151
Identification of bean genotypes from Turkey resistance to common bacterial blight and halo blight diseases
Identyfikacja odorności genotypów fasoli z Turcji na zgorzel bakterynją i zarazę
Mesude Figen Donmez, Fikrettin Sahin, Erdal Elkoca

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

153-162
Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) depending on the rate of nitrogen
Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) w zależności od dawki azotu
Ewa Moszczyńska, Elżbieta Pląskowska, Krzysztof Matkowski, Anita Biesiada, Ryszard Weber

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

163-172
Growth, yield and quality of zucchini 'Soraya' variety fruits under drip irrigation
Wzrost, plon i jakość owoców cukinii odmiany 'Soraya' w warunkach nawadniania kroplowego
Andrzej Sałata, Rafał Stepaniuk

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

173-179
Antioxidant and nutritional characteristics of garden cress (Lepidium sativum)
Antyoksydacyjne i odżywcze właściwości rzeżuchy (Lepidium sativum)
Ihsan Gungor Sat, Ertan Yildirim, Metin Turan, Muhammed Demirbas

Read abstract
Czytaj streszczenie