Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2013
zeszyt 12(6) 2013

 
 
 

Piotr Siwek, Andrzej Libik, Izabela Zawiska
The impact of biodegradable nonwoven fabric covers on the yield and quality of overwintering onions
Wpływ osłon z włókniny biodegradowalnej na plon i jakość cebuli zimującej

pdf

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Andrzej Borowy
Growth and yield of 'Hamburg' parsley under no-tillage cultivation using white mustard as a cover crop
Wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej w uprawie bezorkowej z użyciem gorczycy białej jako rośliny okrywowej

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Romuald Doliński, Anna Olek
Micropropagation of wild chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) from leaf explants
Mikrorozmnażanie cykorii podróżnik (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) z eksplantatów liściowych

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Magdalena Kapłan, Piotr Baryła, Marcela Krawiec, Piotr Kiczorowski
Effect of N Pro technology and seactiv complex on growth, yield quantity and quality of 'Szampion' apple trees
Wpływ technologii N Pro i kompleksu seactiv na wzrost, wielkość i jakość plonu jabłoni odmiany 'Szampion'

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Maria Tendaj, Barbara Mysiak
The effect of summer seedling planting dates on the development of seed stalks in shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)
Wpływ letnich terminów sadzenia rozsady na rozwój pędów nasiennych szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)

Read abstract
Czytaj streszczenie
 
 

Joanna Nowak, Jacek S. Nowak
CO2 enrichment and mycorrhizal effects on cutting growth and some physiological traits of cuttings during rooting
Wpływ mikoryzacji i dokarmiania CO2 na wzrost sadzonek i niektóre procesy fizjologiczne podczas ich ukorzeniania

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Ewa Dorota Król, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Zalewska, Mariusz Szmagara
Culture conditions of Phoma negriana Thüm and the fungus pathogenicity towards grape-vine canes
Warunki wzrostu Phoma negriana Thüm i patogeniczność grzyba dla pędów winorośli

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Marcela Krawiec, Krzysztof Kornarzyński, Salwina Palonka, Magdalena Kapłan, Piotr Baryła, Piotr Kiczorowski
Does the magnetic field improve the quality of radish seeds?
Czy pole magnetyczne wpływa na poprawę jakości nasion rzodkiewki?

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Dragan Milatović, Dragan Nikolić, Milica Fotirić-Akšić, Aleksandar Radović
Testing of self-(in)compatibility in apricot cultivars using fluorescence microscopy
Testowanie (nie)samopłonności u odmian moreli przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Nurhan Keskin, Burçak Işçi, Zeliha Gökbayrak
Effects of cane-girdling and cluster and berry thinning on berry organic acids of four Vitis Vinifera L. table grape cultivars
Wpływ obrączkowania oraz przycinania gron na zawartość kwasów organicznych w jagodach czterech odmian wionogron Vitis vinifera L. przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Living mulches in vegetable crops production: perspectives and limitations (a reviev)
Żywe ściółki w upawie warzyw: korzyści i ograniczenia w ich stosowaniu

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Sławomir Dresler, Waldemar Maksymiec
Capillary zone electrophoresis for determination of reduced and oxidised ascorbate and glutathione in roots and leaf segments of Zea mays plants exposed to Cd and Cu
Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej do pomiaru zawartości zredukowanej i utlenionej formy glutationu oraz kwasu askorbinowego w korzeniach i segmentach
liści Zea mays stresowanych Cd i Cu

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Janusz Lipecki, Tadeusz Jacyna, Tomasz Lipa, Iwona Szot
The quality of apple nursery trees of knip-boom type as affected by the methods of propagation
Wpływ metod rozmnażania na jakość drzewek jabłoni typu knip-boom

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Priit Poldma, Ulvi Moor, Tonu Tonutare, Koit Herodes, Riin Rebane
Selenium treatment under field conditions affects mineral nutrition, yield and antioxidant properties of bulb onion (Allium cepa L.)
Wpływ zabiegów selenem w wrunkach polowych na odżywianie mineralne, plon i właściwości antyoksydacyjne cebuli

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Halina Buczkowska, Jan Dyduch, Agnieszka Najda
Capsaicinoids in hot pepper depending on fruit maturity stage and harvest date
Kapsaicynoidy w papryce ostrej w zależności od fazy dojrzałości owoców i terminu zbioru

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Danuta Kozak, Magdalena Stelmaszczuk
Comparison of Allium aflatunense B. Fedtsch. 'Purple Sensation' and Allium karataviense Regel. 'Ivory Queen' regenerative capabilities in tissue culture
Porównanie zdolnośći regeneracyjnych Allium aflatunense B. Fedtsch. 'Purple Sensation' i Allium karataviense Regel. 'Ivory Queen' w kulturze in vitro

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
Fungi threatening scorzonera (Scorzonera hispanica L.) cultivation using plant mulches
Grzyby zagrażające uprawie skorzonery (Scorzonera hispanica L.) z zastosowaniem mulczów roślinnych

Read abstract
Czytaj streszczenie
     

Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
Efficiency of some agrotechnical treatments in quantity and quality yield modification of leaf celery (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.)
Efektywność niektórych zabiegów agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.)

Read abstract
Czytaj streszczenie