Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
ZESZYT 13(2) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     

Barbara Frąszczak, Anna Golcz, Renata Zawirska-Wojtasiak, Beata Janowska
Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modules
Dynamika wzrostu roślin bazylii pospolitej i melisy lekarskiej uprawianej pod lampami fluorescencyjnymi i diodami

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Agnieszka Jamiołkowska
The role of some secondary metabolites in the health status of sweet pepper (Capsicum annuum L.) grown in the field
Rola niektórych metabolitów wtórnych w zdrowotności roślin papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) uprawianej w polu

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Edward Borowski, Sławomir Michałek
The effect of chilling temperature on germination and early growth of domestic and Canadian soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivars
Wpływ temperatury chłodowej na kiełkowanie i wczesny wzrost krajowych i kanadyjskich odmian soi (Glycine max (L.) Merr.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Alicja Tymoszuk, Małgorzata Zalewska
In vitro adventitious shoots regeneration from ligulate florets in the aspect of application in chrysanthemum breeding
Regeneracja in vitro pędów przybyszowych z kwiatów języczkowatych w aspekcie zastosowania w hodowli chryzantemy

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Mustafa Özgen, Hüseyin Çelik, Onur Saraçoğlu
Less known vaccinium: antioxidant and chemical properties of selected Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos) fruits native to Black Sea region of Turkey
Mniej znana borówka: właściwości antyoksydacyjne i chemıczne wybranych owoców borówki kaukaskiej (Vaccinium arctostaphylos) z rejonu Morza Czarnego w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Natalia Miler, Małgorzata Zalewska
Somaclonal variation of chrysanthemum propagated in vitro from different explants types
Zmienność somaklonalna chryzantem rozmnażanych in vitro z wykorzystaniem różnych rodzajów eksplantatów

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Justyna Nowak, Władysław Szempliński
Influence of sowing date on yield and fruit quality of coriander (Coriandrum sativum L.)  
Wpływ terminu siewu na plon i jakość owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Małgorzata Zalewska, Dariusz Kulus
Improvement of Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. encapsulation-dehydration cryopreservation protocol
Optymalizacja procedury krioprezerwacji chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam.) metodą kapsułkowania-dehydratacji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Ramunas Sirtautas, Giedre Samuoliene, Ausra Brazaityte, Jurga Sakalauskaite, Sandra Sakalauskiene, Akvile Virsile, Jule Jankauskiene, Viktorija Vastakaite,
Pavelas Duchovskis

Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimized light spectrum
Wpływ jakości CO2 na młodą sałatę uprawianą pod zoptymalizowanym spektrum światła

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Haluk Caglar Kaymak
Seed fatty acid profiles: potential relations between seed germination under temperature stress in selected vegetable species
Profıle kwasów tłuszczowych w nasıonach: potencjalne zwıązkı mıędzy kıełkowanıem nasıon w warunkach stresu temperaturowego u wybranych gatunków warzyw

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Gatz
Morpho-histological aspects of adventitious shoot formation without plant growth regulators in seed explants of Capsicum annuum L., and impact of preculture on regeneration
Morfologiczno-histologiczne aspekty formowania pędów przybyszowych bez regulatorów wzrostu w eksplantatach nasion Capsicum annuum L. oraz wpływ prekultury na regenerację

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Nikolay Panayotov, Anna Aladjadjiyan
Effect of long-term storage of pepper (Capsicum annuum L.) seeds on their viability measured by selected thermodynamic parameters
Badanie wpływu długoterminowego przechowywania na żywotność nasion papryki (Capsicum annuum L.) za pomocą termodynamicznych parametrów

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
The effect of nutrient solutions on yield and macronutrient status of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in aeroponic and rockwool culture with or without recirculation of nutrient solution
Wpływ pożywek na plon i stan odżywienia pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w szklarni metodą aeroponiczną i w wełnie mineralnej bez recyrkulacji
i z recyrkulacją pożywki

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Maria Chodorska, Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Marek Stefan Szyndel
Assessment of allexiviruses infection in garlic plants in Poland
Ocena stanu porażenia przez allexiwirusy roślin czosnku w Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Kazim Gündüz, Onur Saraçoğlu
Changes in chemical composition, total phenolic content and antioxidant activities of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruits at different maturation stages
Zmiany w składzie chemicznym, całkowitej zawartości fenoli i aktywności antyoksydacyjnej owoców głożyny pospolitej (Ziziphus jujuba Mill.) na różnych poziomach dojrzewania

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Ahmad Baker, Behzad Kaviani, Ghorbanali Nematzadeh, Naser Negahdar
Micropropagation of Orchis catasetum – a rare and endangered orchid
Mikrorozmnażanie Orchis catasetum – rzadkiej i zagrożonej orchidei

Read abstract
Czytaj streszczenie
   

Renata Nurzyńska-Wierdak, Grażyna Zawiślak
Herb yield and bioactive compounds of tarragon (Artemisia dracunculus L.) as influenced by plant density
Plon ziela oraz składniki bioaktywne bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) w zależności od zagęszczenia roślin

Read abstract
Czytaj streszczenie