Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
ZESZYT 13(3) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     
Elżbieta Paduch-Cichal, Maria Chodorska, Elżbieta Kalinowska, Beata Komorowska
Year-round blueberry scorch virus detection in highbush blueberry
Wykrywanie wirusa oparzeliny borówki wysokiej w różnych okresach roku

Read abstract

Czytaj streszczenie

 
Ewa Mirzwa-Mróz, Marzena Wińska-Krysiak, Ryszard Dzięcioł, Anna Miękus
Characteristics of Aureobasidium pullulans (de Bary et Löwenthal) G. Arnaud isolated from apples and pears with symptoms of sooty blotch in Poland
Charakterystyka grzyba Aureobasidium pullulans (de Bary et Löwenthal) G. Arnaud wyizolowanego z jabłek i gruszek z objawami brudnej plamistości w Polsce
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Elżbieta Patkowska
Effect of Miedzian 50 WP and grapefruit extract on the healthiness and communities of soil microorganisms of pea (Pisum sativum L.)
Wpływ Miedzianu 50 WP i wyciągu z grejpfruta na zdrowotność i zbiorowiska mikroorganizmów glebowych grochu (Pisum sativum L.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Tonu Tonutare, Ulvi Moor, Lech Szajdak
Strawberry anthocyanin determination by pH differential spectroscopic method – how to get true results?
Określenie poziomu antocyjanów w truskawkach metodą spektroskopii różnicowej – jak uzyskać prawdziwe wyniki?
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Behzad Kaviani
Effect of ascorbic acid concentration on structural characteristics of appical meristems on in vitro Aloe barbadensis Mill.
Wpływ stężenia kwasu askorbinowego na strukturalne cechy merystemu wierchołkowego w kulturze in vitro Aloe barbadensis Mill.
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk
Vapour pressure deficit and variability of yield of onion (Allium cepa L.) in Poland
Niedosyt wilgotności powietrza a zmienność plonu cebuli (Allium cepa L.) w Polsce
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Grzegorz Łysiak, Robert Kurlus, Zofia Zydlik, Dorota Walkowiak-Tomczak
Apple skin colour changes during harvest as an indicator of maturity
Zmiana barwy zasadniczej skórki w okresie zbioru jako wskaźnik dojrzałości zbiorczej jabłek
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Katarzyna Kmieć, Izabela Kot, Katarzyna Rubinowska, Bożena Łagowska, Katarzyna Golan, Edyta Górska-Drabik
Physiological reaction of Phalaenopsis × hybridum ‘Innocence’ on Pseudococcus longispinus (Targoni Tozetti) feeding
Fizjologiczna reakcja storczyka Phalaenopsis × hybridum ‘Innocence’ na żerowanie czerwca Pseudococcus longispinus (Targoni Tozetti)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Bożena Cwalina-Ambroziak, Ryszard Amarowicz, Małgorzata Głosek, Michał Janiak
Changes in the concentrations of phenolic acids in carrot plants inoculated with Alternaria radicina Meier, Drechsler & Eddy
Zmiany zawartości kwasów fenolowych w roślinach marchwi inokulowanych Alternaria radicina Meier, Drechsler & Eddy
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Agata Konarska
Characteristics of flower nectaries of Hedera helix L. (Araliaceae)
Charakterystyka nektarników kwiatowych Hedera helix L. (Araliaceae)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Krystyna Winiarczyk, Ewa Solarska, Wojciech Sienkiewicz
Prevalence of infections with onion yellow dwarf virus, leek yellow stripe virus and garlic common latent virus in plants from the genus Allium
Rozpowszechnienie zakażeń roślin z rodzaju Allium przez wirusy żółtej karłowatości cebuli (OYD), żółtej smugowatości pora (LYS) oraz wirus latentny czosnku (GLV)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Melek Ekinci, Atilla Dursun, Ertan Yıldırım, Fazilet Parlakova
Effects of nanotechnology liquid fertilizers on the plant growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.)
Wpływ płynnych nawozów uzyskanych za pomocą nanotechnologii na wzrost i plonowanie ogórka (Cucumis sativus L.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Beata Zimowska
Pathogenicity and ultrastructural studies of the mode of penetration by Phyllosticta plantaginis in ribwort leaves
Patogeniczność i ultrastrukturalne badania nad modelem infekcji liści babki lancetowatej przez Phyllosticta plantaginis
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Alicja Tymoszuk, Małgorzata Zalewska
Biological factors affecting regeneration of adventitious shoots from in vitro isolated ligulate florets of chrysanthemum
Biologiczne czynniki wpływające na regenerację pędów przybyszowych z izolowanych in vitro kwiatów języczkowatych chryzantemy
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Hakan Keles, Yasar Akca, Sezai Ercisli
Selection of promising walnut genotypes (Juglans regia L.) from Inner Anatolia
Selekcja obiecujących genotypów orzecha włoskiego (Juglans regia L.) ze środkowej Anatolii
Read abstract
Czytaj streszczenie