Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2014
ZESZYT 13(4) 2014

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2014  
     
Kazım Mavi
Use of extract from dry marigold (Tagetes spp.) flowers to prime eggplant (Solanum melongena L.) seeds  
Użycie ekstraktu z suszonych kwiatów aksamitki (Tagetes spp.) do stymulowania rozwoju nasion bakłażana (Solanum melongena L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie

 
Alicja Tymoszuk, Małgorzata Zalewska, Justyna Lema-Rumińska
Regeneration of somatic embryos from in vitro isolated ligulate florets of chrysanthemum
Regeneracja zarodków somatycznych z izolowanych in vitro kwiatów języczkowatych chryzantemy
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Jaroslav Kobliha, Petr Škorpík, Jan Stejskal, Pavel Češka
Hybridization results using the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica
Wyniki hybrydyzacji przy użyciu hybrydy Abies cilicica × Abies cephalonica
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
Antagonistic activity of selected bacteria and fungi inhabiting the soil environment of salsify (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.) cultivated after cover crops
Aktywność antagonistyczna wybranych bakterii i grzybów środowiska glebowego salsefii (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.) uprawianej po roślinach okrywowych
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Halina Buczkowska, Andrzej Sałata, Ewa Rożek
Diversity of the utility and biological value of fruits of some sweet pepper cultivars
Różnorodność wartości użytkowej i biologicznej owoców kilku odmian papryki słodkiej
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Sylwia Okoń, Edyta Paczos-Grzęda, Magdalena Łoboda, Danuta Sugier
Identification of genetic diversity among Arnica montana L. genotypes using RAPD markers
Analiza zróżnicowania genetycznego wśród genotypów Arnica Montana L. za pomocą markerów RAPD
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Memnune Sengul, Zeynep Eser, Sezai Ercıslı
Chemical properties and antioxidant capacity of cornelian cherry genotypes grown in Coruh valley of Turkey
Cechy chemiczne oraz zdolność antyoksydacyjna enotypów derenia jadalnego hodowanych w dolinie Coruh w Turcji
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Helena Łabuda, Halina Buczkowska
Biologically active substances in the broad bean green seeds after storage in the pods
Substancje biologicznie czynne w świeżych nasionach bobu po przechowaniu w strąkach
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Iman Mirmazloum, István Forgács, Anikó Zok, Andrzej Pedryc, Zsuzsanna György
Transgenic callus culture establishment, a tool for metabolic engineering of Rhodiola rosea L.  
Zakładanie hodowli kalusowej jako narzędzie w inżynierii metabolicznej Rhodiola rosea L.
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Jan Dyduch, Barbara Mysiak, Teresa Rodkiewicz
Yielding of white and green asparagus in the open field and in the tunnel in the first two years of harvest
Plonowanie zielonych i bielonych wypustek szparaga uprawianego w polu i w tunelu foliowym w pierwszych dwóch latach zbioru
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Maqsood Ahmed, Muhammad Akbar Anjum, Kashif Khaqan, Sajjad Hussain
Biodiversity in morphological and physico-chemical characteristics of wild raspberry (Rubus idaeus L.) germplasm collected from temperate region of Azad Jammu & Kashmir (Pakistan)
Różnorodność biologiczna w morfologicznych i fizyko-chemicznych cechach materiału genetycznego maliny właściwej (Rubus idaeus L.) zbieranej w regionie umiarkowanym Azad Jammu i Kaszmiru (Pakistan)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Przemysław Bąbelewski, Hanna Szajsner
Attemption of applying laser photostimulation to the rooting of shoot cuttings of juniper species
Próby zastosowania fotostymulacji laserowej do ukorzeniania sadzonek pędowych rodzaju jałowiec
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Behzad Kaviani, Forouzan Zamiraee, Sahar Bohlooli Zanjani, Alireza Tarang, Ali Mohammadi Torkashvand
In vitro flowering and micropropagation of lisianthus (Eustoma grandiflorum) in response to plant growth regulators (NAA and BA)
Kwitnienie i mikropropagacja in vitro lisianthusa (Eustoma grandiflorum) w reakcji na regulatory wzrostu roślin (NAA i BA)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Jacek Gawroński, Jerzy Hortyński, Elżbieta Kaczmarska, Magdalena Dyduch-Siemińska, Wojciech Marecki, Agata Witorożec
Evaluation of phenotypic and genotypic diversity of some Polish and Russian blue honeysuckle (Lonicera caerulea L.) cultivars and clones
Ocena zróżnicowania fenotypowego i genotypowego wybranych polskich i rosyjskich odmian i klonów jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.)
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Zbigniew Jarosz
The effect of silicon application and type of medium on yielding and chemical composition of tomato
Wpływ stosowania krzemu oraz rodzaju podłoża na plonowanie i skład chemiczny pomidora
Read abstract
Czytaj streszczenie
   
Grażyna Zawiślak, Renata Nurzyńska-Wierdak
Evaluation of the yield and biological value of tarragon (Artemisia dracunculus L.) in the bunch harvest cultivation
Ocena plonowania i wartości biologicznej estragonu (Artemisia dracunculus L.) w uprawie na zbiór pęczkowy
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Veselka Vlahova, Vladislav Popov, Hriska Boteva, Zlatko Zlatev, Dimitar Cholakov
Influence of biofertilisers on the vegetative growth, mineral content and physiological parameters of pepper (Capsicum annuum L.) cultivated under organic agriculture conditions  
Wpływ bionawozów na wzrost wegetacyjny, zawartość minerałów oraz parametry fizjologiczne papryki rocznej (Capsicum annuum L.) hodowanej w warunkach rolnictwa organicznego
Read abstract
Czytaj streszczenie