Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(1) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Irfan Afzal, Bilal Hussain, Shahzad Maqsood Ahmed Basra, Sultan Habib Ullah, Qamar Shakeel, Muhammad Kamran
Foliar application of potassium improves fruit quality and yield of tomato plants
Dolistne zastosowanie potasu poprawia jakość owoców i plon roślin pomidora

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Mohammad Reza Safari Motlagh, Fatemeh Hbibi, Ali Akbar Ebadi
Genetic diversity of Pyricularia grisea, the causal agent of rice blast by SRR
Genetyczna różnorodność Pyricularia grisea, czynnika wywołującego zarazę ryżową przez SRR

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Tatiana Eugenia Şesan, Elena Enache, Beatrice Michaela Iacomi, Maria Oprea, Florin Oancea, Cristian Iacomi
Antifungal activity of some plant extracts against Botrytis cinerea Pers. in the blackcurrant crop (Ribes nigrum L.)
Grzybobójcze działanie niektórych wyciągów roślinnych przeciw Botrytis cinerea Pers. w plonie czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Hajra Nisar, Maqsood Ahmed, Muhammad Akbar Anjum, Sajjad Hussain
Genetic diversity in fruit nutritional composition, anthocyanins, phenolics and antioxidant capacity of plum (Prunus domestica) genotypes
Genetyczna różnorodność w składzie odżywczym owoców, antocyjaniny, fenole oraz zdolność antyoksydacyjna genotypów śliwy (Prunus domestica)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Bahadır Sayinci, Sezai Ercişli, Mustafa Akbulut, Yusuf Şavşatli, Hüseyin Baykal
Determination of shape in fruits of cherry laurel (Prunus laurocerasus) accessions by using elliptic Fourier analysis
Ustalenie kształtu owoców laurowiśni wschodniej (Prunus laurocerasus) przy użyciu analizy eliptycznej Fouriera

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Sezai Ercisli, Makbule Yanar, Memnune Sengul, Hilal Yildiz, Elif Feyza Topdas, Tuncer Taskin, Yasar Zengin, Kadir Ugurtan Yilmaz
Physico-chemical and biological activity of hawthorn (Crataegus spp. L.) fruits in Turkey
Fizykochemiczna i biologiczna aktywność owoców głogu (Crataegus spp. L.) w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Milica G. Aćimović, Željko K. Dolijanović, Snežana I. Oljača, Dušan Đ. Kovačević, Mićo V. Oljača
Effect of organic and mineral fertilizers on essential oil content in caraway, anise and coriander fruits
Wpływ nawozów organicznych i mineralnych na zawartość olejków eterycznych w owocach kminku, anyżu i kolendry

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Nezihe Koksal, Hasan Aslancan, Said Sadighazadi, Ebru Kafkas
Chemical investigation on Rose damascena Mill. volatiles; effects of storage and drying conditions
Badanie chemiczne olejków lotnych w Rosa damascena Mill.; wpływ warunków przechowywania i suszenia

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Agnieszka Masny, Edward Żurawicz
Season extension possibilities in two Polish June-bearing strawberry cultivars
Możliwości wydłużenia okresu owocowania dwóch polskich odmian truskawki typu krótkiego dnia

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Alina Wiszniewska, Ewa Hanus-Fajerska, Sylwester Smoleń, Ewa Muszyńska
In vitro selection for lead tolerance in shoot culture of Daphne species
Selekcja in vitro pędów wawrzynka w kierunku tolerancji na ołów

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Cezary A. Kwiatkowski
Yield and quality of chamomile (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) raw material depending on selected foliar sprays and plant spacing
Plon i jakość surowca rumianku pospolitego (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) w zależności od wybranych preparatów dolistnych oraz rozstawy roślin

Read abstract

Czytaj streszczenie