Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(2) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Burhanettin İmrak, Ayzin B. Küden, Emine Tanriver, Ebru Kafkas
Volatile and some fruit quality characteristics of new promising peach genotypes
Związki lotne oraz cechy jakości owoców nowych obiecujących genotypów brzoskwini

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Monika Marcinkowska, Ewelina Jabrucka-Pióro
Assessment of quality attributes of endive (Cichorium endivia L.) depending on a cultivar and growing conditions
Wpływ odmiany i warunków uprawy na cechy jakościowe endywii (Cichorum endivia L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Marzena Błażewicz-Woźniak, Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński, Dariusz Wach
The effect of no-ploughing tillage using cover crops on primary weed infestation of carrot
Wpływ bezorkowej uprawy roli z zastosowaniem roślin międzyplonowych na zachwaszczenie pierwotne marchwi

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Ewa Dziadczyk, Piotr Dziadczyk, Mirosław Tyrka
Gene pool variation of Fragaria × ananassa (Duch.) and Fragaria vesca (L.)
Zmienność w obrębie zasobów genowych Fragaria × ananassa (Duch.) i Fragaria vesca (L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Monica Vercelli, Walter Gaino, Valeria Contartese, Lorenzo Gallo, Stefano Di Carlo, Vander Tumiatti, Federica Larcher, Valentina Scariot
Preliminary studies on the effect of Fe-nanosponge complex in horticulture
Wstępne badania dotyczące wpływu kompleksu nanogąbki Fe w ogrodnictwie

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Robert Rosa
Quality of sweet corn yield depending on winter catch crops and weed control method
Jakość plonu kukurydzy cukrowej w zależności od rodzaju międzyplonów ozimych i metody odchwaszczania

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Eugeniusz Kołota, Piotr Chohura
Control of head size and nutritional value of cabbage by plant population and nitrogen fertilization
Sterowanie wielkością główek i wartością odżywczą kapusty poprzez obsadę roślin i nawożenie azotem

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Mashhid Henareh, Atilla Dursun, Babak Abdoullahi Mandoulakani
Genetic diversity in tomato landraces collected from Turkey and Iran revealed by morphological characters
Różnorodność genetyczna miejscowych odmian pomidora zebranych w Turcji i Iranie według cech morfologicznych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Piotr Żurawik, Piotr Salachna, Agnieszka Żurawik, Agnieszka Dobrowolska
Morphological traits, flowering and corm yield of Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. cultivars are determined by planting time
Cechy morfologiczne, kwitnienie i plon bulw Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. w zależności od odmiany i terminu sadzenia

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Waldemar Buchwald, Romuald Mordalski, Wojciech A. Kucharski, Agnieszka Gryszczyńska, Artur Adamczak
Effect of fertilization on roseroot (Rhodiola rosea L.) yield and content of active compounds
Wpływ nawożenia na plon różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i zawartość związków czynnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Volkan Okatan, Yasar Akca, Sezai Ercisli, Sadiye Gozlekci
Genotype selection for physico-chemical fruit traits in pomegranate (Punica granatum L.) in Turkey
Selekcja genotypów według fizykochemicznych cech granatu (Punica granatum L.) w Turcji

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Halina Buczkowska, Helena Łabuda
Utility and biological value of hot pepper fruits from a single harvest
Struktura plonu i wartość biologiczna owoców papryki ostrej z jednorazowego zbioru

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Marcela Krawiec, Agata Dziwulska-Hunek, Agnieszka Sujak, Salwina Palonka
Laser irradiation effects on scorzonera (Scorzonera hispanica L.) seed germination and seedling emergence
Wpływ promieniowania laserowego na kiełkowanie nasion i wschody siewek skorzonery (Scorzonera hispanica L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie