Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(4) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Ali Sabir, Kevser Yazar
Diurnal dynamics of stomatal conductance and leaf temperature of grapevines (Vitis vinifera L.) in response to daily climatic variables
Dobowa dynamika przewodności szparkowej i temperatury liści winorośli (Vitis vinifera L.) w reakcji na dzienne zmienne klimatyczne

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Maciej Gąstoł, Iwona Domagała-Świątkiewicz
Mycorrhizal inoculation of apple in replant soils – enhanced tree growth and mineral nutrient status
Wpływ szczepionek mikoryzowych na wzrost i status mineralnego odżywienia drzew jabłoni rosnących w sadzie z chorobą replantacyjną

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Hamdi Zenginbal
The effects of grafting methods (by hand and with manual grafting unit) and grafting times on persimmon (Diospyros kaki L.) propagation
Wpływ metody szczepienia (ręcznej lub za pomocą ręcznego zestawu do szczepienia) oraz czasu szczepienia na rozmnażanie kaki (Diospyros kaki L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Agata Jędrzejuk, Aleksandra Łukaszewska, Katarzyna Lewandowska
The effect of GA3 and the standard preservative on keeping qualities of cut LA hybrid lily ‘Richmond’
Wpływ GA3 i pożywki standardowej na pozbiorczą trwałość ciętych kwiatów lilii mieszańca LA ‘Richmond’

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Beata Zimowska
Fungi threatening the cultivation of oregano (Origanum vulgare L.) in south-eastern Poland
Grzyby zagrażające uprawie lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) w południowo-wschodniej Polsce

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Stanisław Cebula, Aneta Jakubas, Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Alicja Pohl
The relationship between morphological features and nutritive value of sweet pepper fruits
Zależność pomiędzy cechami morfologicznymi a wartością odżywczą owoców papryki słodkiej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Barbara Frąszczak, Monika Gąsecka, Anna Golcz, Renata Zawirska-Wojtasiak
The chemical composition of lemon balm and basil plants grown under different light conditions
Skład chemiczny roślin melisy i bazylii uprawianych w zróżnicowanych warunkach świetlnych

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Jadwiga Andrzejewska, Katarzyna Sadowska, Łukasz Klóska, Leszek Rogowski
The effect of plant age and harvest time on the content of chosen components and antioxidative potential of black chokeberry fruit
Wpływ wieku roślin i terminu zbioru owoców na zawartość wybranych składników i potencjał antyoksydacyjny aronii czarnoowocowej

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Mirosława Chwil
Micromorphology of pollen grains of fruit trees of the genus Prunus
Mikromorfologia ziaren pyłku drzew owocowych z rodzaju Prunus

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Bożena Denisow, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska
The effect of silicon on nectar and pollen production in Hosta Tratt. ‘Krossa Regal’
Wpływ krzemu na produkcję nektaru i pyłku w kwiatach funkii (Hosta Tratt.) ‘Krossa Regal’

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Anna Kasprzyk-Pawelec, Jacek Pietrusiewicz, Ewa Szczuka
In vitro regeneration induced in leaf explants of Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’
Regeneracja in vitro Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’ z eksplantatów liściowych

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Andrzej Sałata, Halina Buczkowska, Salvador Vicente Lopez Galarza, Hector Moreno-Ramon
The polyphenolic compounds content of a cardoon herb depending on length of the vegetation period
Zawartość związków polifenolowych w zielu karda w zależności od długości okresu wegetacji roślin

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Małgorzata Klimko, Stanisława Korszun, Joanna Bykowska
Comparative morphology and anatomy of the leaves of Ginkgo biloba L. cultivars
Porównawcza morfologia i anatomia liści odmian Ginkgo biloba L.

Read abstract

Czytaj streszczenie
     

Renata Nurzyńska-Wierdak
Nutritional and energetic value of Eruca sativa Mill. leaves
Wartość odżywcza i energetyczna liści Eruca sativa Mill.

pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie