Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Acta Scientiarum Polonorum EJPAU Rozprawy naukowe EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

HORTORUM CULTUS
ROCZNIK 2015
ZESZYT 14(5) 2015

 
     
Lista recenzentów – List of Referees in 2015  
     

Emine Kucuker, Burhan Ozturk, Kenan Yildiz, Yakup Ozkan
Effect of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on the Quality of Japanese Plum (Prunus salicina Lindell cv. Fortune) Fruits
Wpływ aminotoksywinyloglicyny (AVG) na jakość owoców śliwy japońskiej (Prunus salicina Lindell cv. Fortune)

pdf

Read abstract

Czytaj streszczenie

 

Beata Zimowska, Zdzisław Targoński
Pectinolytic Activity of Boeremia strasseri the Causal Agent of Black Stem and Rhizomes Rot of Peppermint
Aktywność pektynolityczna Boeremia strasseri sprawcy
czarnej zgnilizny łodyg i rozłogów mięty pieprzowej

Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Mesude Figen Donmez, Badel Uysal, Erkol Demırcı,
Sezai Ercıslı, Ramazan Cakmakcı
Biological Control of Root Rot Disease Caused by Rhizoctonia solani Kühn on Potato and Bean Using Antagonist Bacteria
Biologiczna  walka  ze  zgnilizną  korzeni  spowodowaną przez  Rhizoctonia solani Kühn  na  ziemniakach  i  fasoli przy  użyciu  bakterii  antagonistycznych
Read abstract

Czytaj streszczenie
 
Renata Nurzyńska-Wierdak
Biological Value of Eruca sativa Mill. Leaves Under the Different Plant Nutrition by Nitrogen and Potassium
Wartość biologiczna liści Eruca sativa Mill. pod wpływem zróżnicowanego żywienia roślin azotem i potasem
Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Katarzyna Seidler-Łożykowska, Romuald Mordalski, Wojciech Kucharski, Elżbieta Kędzia, Kamila Nowosad, Jan Bocianowski
Effect of Organic Cultivation on Yield and Quality of Lemon Balm Herb (Melissa officinalis L.)
Wpływ uprawy ekologicznej na plonowanie i jakość
surowca melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.)

Read abstract

Czytaj streszczenie
 

Grzegorz P. Łysiak, Wojciech Antkowiak
Quality Features of Parthenocarpic Pears Collected From Trees Grown on Different Rootstocks
Cechy jakościowe gruszek partokapicznych zebranych z drzew rosnących na różnych podkładkach

Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Mohammad Reza Safari Motlagh, Fatemeh Habibi, Ali Akbar Ebadi
Genetic and Molecular Characterization of Populations of Pyricularia grisea From Rice
Genetyczna i molekularna charakterystyka populacji Pyricularia grisea z ryżu
Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Hakan Engin, Zeliha Gökbayrak, Mustafa Sakaldaş, Fatmanur Uslu Duran
Role of 22s, 23s-Homobrassinolide and Ga3 on Fruit Quality of ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry and Physiological Disorders
Wpływ  22s,  23s-homobrassinolidu  i  GA3  na  jakość owoców czereśni  ‘0900  Ziraat’  oraz  na  zaburzenia fizjologiczne

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Anna Jaroszewska
The Effect of Irrigation and Mineral Fertilization on the Photosynthetic Activity and Water Use In Respect of Cherry cv. ’Kelleris 16’ Yielding
Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną i zużycie wody w odniesieniu do plonowania wiśni odmiany ‘Kelleris 16’

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Nijolė Vaitkevičienė, Edita Juknevičienė, Marek Gajewski, Živilė Juknevičienė, Natalija Chupakhina
Quality Changes In Great Pumpkins and Coloured Potatoes During Storage
Zmiany cech jakościowych owoców dyni olbrzymiej
i bulw ziemniaków o kolorowym miąższu podczas
przechowywania

Read abstract

Czytaj streszczenie
   

Anna Pobudkiewicz, Robert Maciorowski
Growth Retardant Influence on Transpiration and Morphological Traits of Pelargonium × hortorum L.H. Bailey
Wpływ retardantu wzrostu na transpirację i cechy morfologiczne Pelargonium × hortorum L.H. Bailey

Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Andrzej Pacholczak, Paweł Petelewicz, Katarzyna Jagiełło-Kubiec, Agnieszka Ilczuk
Physiological Aspects In Propagation of Smoke Tree (Cotinus coggygria Scop. ‘Royal purple’) by Stem Cuttings
Fizjologiczne aspekty rozmnażania perukowca podolskiego (Cotinus coggygria Scop. ‘Royal purple’) przez sadzonki pędowe
Read abstract

Czytaj streszczenie
   
Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Roksana Rakoczy,
Iwona Ledwożyw-Smoleń, Marta Liszka-Skoczylas, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Włodzimierz Sady

Selected Aspects of Nitrogen Metabolism and Quality of Field-Grown Lettuce (Lactuca sativa L.) Depending on the Diversified Fertilization with Iodine and Selenium Compounds
Wybrane aspekty metabolizmu azotu oraz jakość sałaty (Lactuca sativa L.) gruntowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia związkami jodu i selenu
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Edward Borowski, Sławomir Michałek, Katarzyna Rubinowska, Barbara Hawrylak-Nowak, Wojciech Grudziński
The Effects of Light Quality on Photosynthetic Parameters and Yield of Lettuce Plants

Wpływ jakości światła na parametry fotosyntetyczne liści sałaty i ich plon
pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie
     
Ewa Mackoś-Iwaszko, Magdalena Lubiarz, Katarzyna Karczmarz
The impact of urban conditions on the occurrence of aphids on Acer platanoides L.
Wpływ środowiska miejskiego na występowanie mszyc
na klonie pospolitym (Acer platanoides L.)
pdf
Read abstract

Czytaj streszczenie